Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | EASY RETURNS

Suunto Ambit3 Sport Brukerhåndbok - 2.5

Tid

Tidsdisplayet på Suunto Ambit3 Sport viser følgende informasjon:

 • øverste rad: dato
 • midtre rad: tid
 • nederste rad: endre med View for å vise tilleggsinformasjon som ukedag, dobbel tid, daglig trinntelling og batterinivå.

time display

Slik får du tilgang til klokkeslettsinnstillingene:

 1. Hold Next inne for å åpne alternativmenyen.
 2. Trykk på Next for å gå inn på general.
 3. Bla til Time/date med Start Stop og legg inn med Next.

Under menyen Time/date kan du angi følgende:

 • Tid
 • Dato
 • GPS-tidtaking
 • Dual-time
 • Alarm

For å endre tidsinnstillingene:

 1. I menyen Time/date ruller du til ønsket innstilling med Start Stop eller Light Lock og velger innstillingen med Next.
 2. Endre verdiene med Start Stop og Light Lock og lagre med Next.
 3. Gå tilbake til forrige meny med Back Lap, eller hold Next inne for å avslutte.

setting time Ambit3

Vekkeklokke

Du kan bruke Suunto Ambit3 Sport som alarmklokke.

Slik får du tilgang til alarmklokken og stiller inn alarmen:

 1. I alternativmenyen trykker du på General (Generelt), deretter Time/date (Klokkeslett/dato) og Alarm (Alarm).
 2. Aktiver eller deaktiver alarmen med Start Stop eller Light Lock. Godta med Next.
 3. Still inn time- og minuttverdiene med Start Stop og Light Lock. Godta med Next.
 4. Gå tilbake til innstillingene med Back Lap, eller hold Next inne for å gå ut av alternativmenyen.

setting alarm Ambit3

Når alarmen slås på, vises alarmsymbolet i de fleste displayene.

Når alarmen utløses, kan du:

 • Velg Snooze (Utsett) ved å trykke på Light Lock. Alarmen stopper og starter på nytt hvert 5. minutt inntil du stopper den. Du kan utsette inntil 12 ganger i løpet av en 1 time.
 • Velg Stop (Stopp) ved å trykke på Start Stop. Hvis du ikke deaktiverer alarmen i innstillingene, vil alarmen stoppe og starte på nytt på samme tidspunkt neste dag.

alarm snooze Ambit3

MERK:

Når alarmen er utsatt, blinker alarmikonet i Tid.

Tidssynkronisering

Suunto Ambit3 Sport-tiden kan oppdateres via mobiltelefon, datamaskin (Suuntolink) eller GPS-tid.

Når du kobler klokken din til datamaskinen med USB-kabelen, oppdaterer Suuntolink som standard klokkens klokkeslett og dato etter klokken på datamaskinen.

GPS-tidtaking

GPS-tidtaking retter opp forskjellen mellom Suunto Ambit3 Sport og GPS-tiden din. GPS-tidtaking retter opp tiden automatisk en gang om dagen, eller etter at du har justert klokkeslettet manuelt. Dobbel tid rettes også opp.

MERK:

GPS-tidtaking retter opp minutter og sekunder, men ikke timer.

MERK:

GPS-tidtaking retter opp klokkeslettet presist dersom det er mindre enn 7,5 minutter feil. Dersom det er mer feil enn dette, retter GPS-tidtaking det til nærmeste 15 minutter.

GPS-tidtaking er aktivert som standard. Deaktivere GPS-tidtaking:

 1. I alternativer-menyen, gå til General, deretter til Time/date og GPS timekeeping.
 2. Sett GPS-tidtaking på eller av med Start Stop og Light Lock. Godta med Next.
 3. Gå tilbake til innstillingene med Back Lap, eller hold Next inne for å avslutte.

Table of Content