Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Sport Brukerhåndbok - 2.5

Interessepunkter

Suunto Ambit3 Sport inneholder GPS-navigasjon som gjør at du kan navigere til et forhåndsinnstilt mål lagret som et interessepunkt.

MERK:

Du kan også navigere samtidig som du registrerer en treningsøkt, (se Navigering under trening).

Slik navigerer du til et interessepunkt:

 1. Trykk på Start Stop for å gå inn i startmenyen.
 2. Bla til Navigation (navigering) ved hjelp av Start Stop, og trykk på Next.
 3. Bla til POIs (Points of interest) (interessepunkter) med Light Lock, og velg med Next.
  Klokken viser antall lagrede interessepunkter og den ledige plassen for nye interessepunkter.
 4. Bla til det interessepunktet du vil navigere til, med Start Stop eller Light Lock og velg med Next.
 5. Trykk på Next for å velge Navigate (naviger). Hvis det er første gang du bruker kompasset, må du kalibrere det (se Kalibrering av kompasset). Etter at kompasset er aktivert, søker klokken etter et GPS-signal og viser GPS found (GPS funnet) etter å ha hentet signalet.
 6. Start navigeringen til interessepunktet. Klokken viser følgende informasjon:
 7. indikator som viser retningen til målet (se ytterligere forklaring nedenfor)
 8. avstanden fra målet
 9. Klokken informerer deg om at du har nådd målet.

navigating POI Ambit3

Når du står stille eller beveger deg langsomt (< 4 km/t), viser klokken deg retningen til interessepunktet (eller rutepunktet hvis du navigerer en rute) basert på kompasskursen.

navigating POI stationary Ambit3

Når du beveger deg (> 4 km/t), viser klokken deg retningen til interessepunktet (eller rutepunktet hvis du navigerer en rute) basert på GPS.

Retningen til målet, eller peilingen, vises med den tomme trekanten. Reiseretningen, eller kursen, er angitt med de heltrukne linjene på toppen av skjermen. Du sørger for at du beveger deg i riktig retning ved å samkjøre disse to.

navigating POI moving Ambit3

Kontrollere koordinatene for plasseringen din

Suunto Ambit3 Sport gjør det mulig for deg å kontrollere koordinatene for gjeldende plassering ved hjelp av GPS.

Slik kontrollerer du koordinatene for plasseringen din:

 1. Trykk på Start Stop for å gå inn i startmenyen.
 2. Bla til Navigation (navigering) ved hjelp av Start Stop, og trykk på Next.
 3. Trykk på Next for å velge Location (plassering).
 4. Trykk på Next for å velge Current (nåværende).
 5. Klokken søker etter et GPS-signal og viser GPS found (GPS funnet) etter å ha hentet signalet. Deretter vises gjeldende koordinater i displayet.
TIPS:

Du kan også kontrollere plasseringen din samtidig som du registrerer en treningsøkt ved å holde nede Next for å få tilgang til alternativmenyen.

Legge til posisjonen din som et interessepunkt

Suunto Ambit3 Sport lar deg lagre gjeldende plassering som et interessepunkt (POI). Du kan når som helst navigere til et lagret interessepunkt, f.eks. under treningen.

Du kan lagre opptil 250 interessepunkter i klokken. Merk at også ruter bruker denne kvoten. Hvis du for eksempel har en rute med 60 veipunkter, kan du i tillegg lagre 190 interessepunkter i enheten.

Slik lagrer du en plassering som et interessepunkt:

 1. Trykk på Start Stop for å gå inn i startmenyen.
 2. Bla til Navigation med Start Stop og gå inn med Next.
 3. Trykk på Next for å velge Location.
 4. Velg CURRENT (gjeldende) eller DEFINE (definer) for å endre lengde- og breddegradsverdier manuelt.
 5. Trykk på Start Stop for å lagre plasseringen.
 6. Velg en passende POI-type for plasseringen. Bla gjennom de forskjellige interessepunkttypene med Start Stop eller Light Lock. Velg POI-type med Next.
 7. Velg et passende navn for plasseringen. Bla gjennom alternativene for navn med Start Stop eller Light Lock. Velg et navn med Next.
 8. Trykk på Start Stop for å lagre interessepunktet.

Slette et interessepunkt

Du kan slette et interessepunkt (POI) i klokken.

Slik sletter du et interessepunkt:

 1. Trykk på Start Stop for å gå inn i startmenyen.
 2. Bla til navigation med Start Stop og gå inn med Next.
 3. Bla til POIs (Points of Interest) med Light Lock og velg med Next.
  Klokken viser antall lagrede interessepunkter og ledig plass tilgjengelig for nye interessepunkter.
 4. Bla til interessepunktet du ønsker å slette med Start Stop eller Light Lock og velg med Next.
 5. Bla til Delete med Start Stop. Velg med Next.
 6. Trykk på Start Stop for å bekrefte.

Table of Content