Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Sport Brukerhåndbok - 2.5

PODs og HR-sensorer

Pare Suunto Ambit3 Sport med Bluetooth® Smart kompatibel sykkel, til fots og Power PODs for å motta ytterligere informasjon under treningen. Du kan pare opptil fem PODs om gangen:

 • tre sykkelsensorer, disse kan være hastighet, distanse og/eller pedalfrekvens, men bare én kan kobles på en gang
 • én fotsensor
 • én strømsensor

Suunto Smart Sensor som følger med Suunto Ambit3 Sport-pakken (ekstrautstyr), er allerede sammenkoblet. Paring er kun nødvendig hvis du ønsker å bruke en annen Bluetooth Smart-kompatibel pulssensor.

Sammenkoble POD og HR-sensorer

Sammenkoblede prosedyrer kan variere avhengig av POD eller hjertefrekvens (HR) sensortype. Vennligst se brukerhåndboken for enheten du parer med din Suunto Ambit3 Sport før du fortsetter.

Slik kobler du sammen POD eller pulsbelte:

 1. Aktivere POD eller pulsbelte. Hvis du sammenkobler en Suunto Smart Sensor, se Sette på Suunto Smart Sensor.
 2. Hold Next inne for å åpne alternativmenyen.
 3. Bla til Pair (Sammenkoble) med Light Lock og velg med Next.
 4. Bla gjennom alternativene med Start Stop og Light Lock og trykk på Next for å velge en POD eller pulssensor som skal sammenkobles.
 5. Hold Suunto Ambit3 Sport nær enheten du sammenkobler, og vent på Suunto Ambit3 Sport for å varsle at sammenkoblingen var vellykket. Hvis sammenkoblingen mislykkes, trykker du på Start Stop for å prøve på nytt, eller Light Lock for å gå tilbake til sammenkoblingsinnstillingen.

pairing pod Ambit3

Hvis du kobler til en strømsensor, kan det hende du må definere flere parametere i Suunto Ambit3 Sport. Disse inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Left crank (Venstre sveiv) eller Right crank (Høyre sveiv)
 • Left pedal (Venstre pedal) eller Right pedal (Høyre pedal)
 • Rear dropout (Bakre dropout)
 • Chainstay (Kjede)
 • Rear wheel (Bakhjul) eller Rear hub (Bakre hub)

Bruk av fotsensor

Ved bruk av fot-POD, blir POD-en automatisk kalibrert av GPS-en ved korte intervaller under trening. Foot POD-en vil imidlertid alltid være kilden for hastighet og distanse når den er tilkoblet og aktivert for den aktuelle sportmodusen,

Autokalibrering av Foot POD-en er standardmessig slått på. Den kan slås av i alternativmenyen for sportmodus under Activate (aktiver), dersom Foot POD-en er tilkoblet og blir brukt i den valgte sportsmodusen.

Du kan kalibrere foot POD-en manuelt for mer nøyaktige hastighets- og distansemålinger. Utfør kalibreringen på en nøyaktig oppmålt distanse, f.eks. på en 400 m løpebane.

Slik kalibrerer du foot POD-en med Suunto Ambit3 Sport:

 1. Fest Foot POD-en til skoen din. Se brukerhåndboken for den fot-POD-en du bruker hvis du vil ha mer informasjon.
 2. Velg en sportsmodus (for eksempel Running (Løping) i startmenyen.
 3. Begynn å løpe i normalt tempo. Når du krysser startlinjen, trykker du på Start Stop for å starte registreringen.
 4. Løp en distanse på 800–1000 m (cirka 0,500–0,700 miles) i normalt tempo (f.eks. to runder på en 400 m løpebane).
 5. Trykk på Start Stop når du krysser mållinjen for å stoppe registreringen midlertidig.
 6. Trykk på Back Lap for å stoppe registreringen. Etter at du har stoppet treningen, lagrer du loggen ved å trykke på Start Stop. Hvis du ikke vil lagre loggen, trykker du på Light Lock. Bla gjennom sammendragsvisningen med Next inntil du kommer til distansesammendraget. Med Start Stop og Light Lock justerer du distansen som vises i displayet i forhold til den faktiske distansen du løp. Bekreft med Next.
 7. Bekreft POD-kalibreringen av ved å trykke på Start Stop. Foot POD-en er nå kalibrert.
MERK:

Hvis forbindelsen til Foot POD-en var ustabil under kalibreringen, er det ikke sikkert du kan justere distansen i distansesammendraget. Forsikre deg om at Foot POD-en er tilkoblet korrekt i henhold til instruksjonene, og prøv igjen.

Hvis du løper uten Foot POD, kan du fortsatt motta løperytmen på håndleddet. Løperytme målt fra håndleddet brukes sammen med FusedSpeed (se FusedSpeed), og er alltid aktivert for spesifikke sportsmoduser inkluder løping, stiløping, tredemølle, orientering og friidrett.

Hvis en Foot POD blir funnet ved starten av en treningsøkt, blir løperytmen målt fra håndleddet overskrevet av POD-løperytmen.

Kalibrerer Power POD-er og helling

Suunto Ambit3 Sport kalibrerer automatisk Power POD når den finner den. Du kan også kalibrere Power POD manuelt når som helst under en treningsøkt.

Slik kalibrerer du en Power POD manuelt:

 1. Hold Next inne mens du er i sportsmodus for å åpne alternativmenyen.
 2. Slutt å tråkke og løft føttene av pedalene.
 3. Bla til Calibrate Power POD (Kalibrere strømsensor) med Light Lock og velg med Next.

Suunto Ambit3 Sport begynner å kalibrere POD-en og indikerer om kalibreringen lyktes eller mislyktes. Den nederste raden i displayet viser gjeldende frekvens som brukes med Power POD. Den forrige frekvensen vises i parentes.

calibration ongoing Ambit3

Hvis Power POD-en har en automatisk nullstillingsfunksjon, kan du slå denne av/på via Suunto Ambit3 Sport.

Slik slår du automatisk nullstilling av/på:

 1. Etter at kalibreringen er ferdig, trykker du på Start Stop.
 2. Sett automatisk nullstilling til On/Off (På/av) med Light Lock og godta med Next.
 3. Vent til innstillingen er fullført.
 4. Gjenta prosedyren hvis innstillingen ikke fungerer eller Power POD mistes.

setting autozero

Du kan kalibrere hellingen for Power POD-er som bruker omdreiningsfrekvens på pedal (Crank Torque Frequency (CTF)).

Slik kalibrerer du hellingen:

 1. Etter at kalibreringen av Power POD er ferdig, trykker du på Start Stop.
 2. Still inn riktig verdi i henhold til brukerhåndboken for POD-håndboken med Light Lock og godta med Next.
 3. Vent til innstillingen er fullført.
 4. Gjenta prosedyren hvis innstillingen ikke fungerer eller Power POD mistes.

calibrating slope

Table of Content