Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Sport Brukerhåndbok - 2.5

Kompass

Suunto Ambit3 Sport har et digitalt kompass som lar deg orientere deg i forhold til magnetisk nordpol. Kompasset med vinkelkompensator gir deg nøyaktige avlesninger selv om kompasset ikke holdes vannrett.

Du kan vise/skjule skjermen for å vise kompasset fra start-menyen under DISPLAYS (SKJERMER) » Compass (Kompass). Veksle med Next.

Kompass-skjermen har følgende informasjon:

 • midterste rad: kompasskurs i grader
 • nederste rad: endre visningen til gjeldende kurs i kardinaler, til tid, eller tøm med View

compass Ambit3

Kompasset vil sette seg selv i strømsparingsmodus etter ett minutt. Aktiver det på nytt med Start Stop.

Kalibrering av kompasset

Hvis du ikke har brukt kompasset før, må du først kalibrere det. Drei og vipp klokken i flere retninger til klokken piper som indikasjon på at kalibreringen er fullført.

calibrating compass Ambit3

Hvis du allerede har kalibrert kompasset og vil kalibrere det på nytt, kan du gå inn i kalibreringsfunksjonen i menyen for alternativer.

Hvis kalibreringen er vellykket, vises teksten Calibration successful (Kalibrering vellykket). Hvis kalibreringen ikke er vellykket, vises teksten Calibration failed (Kalibrering mislyktes). Trykk på Start Stop for å kalibrere på nytt.

Slik startes kalibreringen manuelt:

 1. Hold Next inne for å åpne alternativmenyen.
 2. Velg for å GENERAL (GENERELT) med Next.
 3. Bla til Compass (Kompass) med Light Lock og velg med Next.
 4. Trykk på Next for å velge Calibration (Kalibrering).

Innstilling av misvisning

Angi en nøyaktig misvisningsverdi slik at du sikrer riktige kompassavlesninger.

Papirkart peker rett nordover. Kompasser peker imidlertid mot magnetisk nordpol – en region over jorden som påvirkes av jordens magnetfelt. Fordi det magnetiske nord og rett nord ikke er på samme sted, må du korrigere kompasset for misvisning. Vinkelen mellom det magnetiske nord og rett nord utgjør misvisningen.

Misvisningsverdien vises på de fleste kart. Plasseringen av magnetisk nordpol endres hvert år, så den mest nøyaktige og oppdaterte misvisningsverdien kan innhentes fra Internett (for eksempel www.magnetic-declination.com).

Orienteringskart produseres imidlertid i forhold til magnetisk nordpol. Dette innebærer at når du bruker orienteringskart, må du slå av misvisningskorrigeringen ved å sette misvisningsverdien til 0 grader.

Slik angir du misvisningsverdien:

 1. Hold Next inne for å åpne alternativmenyen.
 2. Trykk på Next for å gå inn i general (generelt).
 3. Bla til Compass (Kompass) med Light Lock og velg med Next.
 4. Bla til Declination (Misvisning) med Light Lock og velg med Next.
 5. Slå av misvisningen ved å velge (–), eller velg W (W) (vest) eller E (E) (øst).
 6. Angi misvisningsverdien med Start Stop eller Light Lock.
 7. Trykk på Next for å godta innstillingen.

setting declination Ambit3

TIPS:

Du kan også åpne kompassinnstillingene ved å holde View inne i Compass-modus (kompassmodus).

Innstilling av sperrefunksjon på peiling

Du kan markere retning til målet i forhold til Nord med sperrefunksjonen på peilingen.

For å låse en peiling:

 1. Med kompasset aktivt, holder du klokken foran deg og snur deg mot målet.
 2. Trykk på Back Lap for å låse nåværende grad på klokken som peiling.
 3. En tom trekant angir den låste peilingen i forhold til Nord-indikatoren (fast trekant).
 4. Trykk på Back Lap for å tømme sperrefunksjonen på peiling.

setting bearing lock Ambit3

MERK:

Når du bruker kompasset i en treningsmodus, kan knappen Back Lap bare låse og fjerne peilingen. Avslutt kompassvisning for å lage en runde med Back Lap.

Table of Content