Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Brukerhåndbok - 2.6

Interessepunkter

Et interessepunkt er en spesiell beliggenhet, for eksempel en campingplass eller et utsiktspunkt langs en sti, som du kan lagre og navigere til senere. Du kan opprette interessepunkter i Suunto-appen fra et kart og trenger ikke å være på interessepunktet. Du oppretter et interessepunkt i klokken ved å lagre den nåværende posisjonen din.

Hvert interessepunkt defineres av:

 • POI-navn
 • POI-type
 • Dato og tid for opprettelse
 • Breddegrad
 • Lengdegrad
 • Høyde

Du kan lagre opptil 250 interessepunkter i klokken din.

Legge til og slette interessepunkter

Du kan legge til et interessepunkt enten med Suunto-appen eller ved å lagre gjeldende plassering i klokken.

Hvis du er ute med klokken din og kommer over et sted du vil lagre som et interessepunkt, kan du legge til stedet direkte i klokken din.

Slik legger du til et interessepunkt med klokken din:

 1. Trykk på den øvre tasten til høyre for å åpne startvinduet.
 2. Rull til Navigasjon og trykk på ikonet eller trykk på midttasten.
 3. Trykk den nedre høyre knappen for å bla til Din lokasjon og trykk den midtre knappen.
 4. Vent til klokka aktiverer GPS og finner din plassering.
 5. Når klokka viser breddegrad og lengdegrad, trykk på øvre høyre knapp for å lagre plasseringen din som et interessepunkt (POI) og velg interessepunkttypen.
 6. Som standard er navnet på POI det samme som interessepunkttypen (med en løpende nummer etter det).

Slette interessepunkter

Du kan fjerne et interessepunkt ved å slette interessepunktet fra interessepunkt-listen i klokken eller slette det i Sunnto-appen.

Slik sletter du et interessepunkt med klokken din:

 1. Trykk på den øvre tasten til høyre for å åpne startvinduet.
 2. Bla til Navigasjon og trykk på midtknappen.
 3. Trykk den nedre høyre knappen for å bla til POIs og trykk den midtre knappen.
 4. Rull til interessepunktet du ønsker å fjerne fra klokka og trykk på midtknappen.
 5. Rull til enden av detaljer og velg Slett.

Når du sletter et interessepunkt fra klokken din, blir ikke interessepunktet slettet permanent.

For å permanent slette et interessepunkt må du slette interessepunktet i Suunto-appen.

Navigere til et interessepunkt

Du kan navigerer til ethvert interessepunkt som finnes på klokkas interessepunktliste.

MERK:

Når du navigerer til et interessepunkt, bruker klokka full krafts GPS.

Slik navigerer du til et interessepunkt:

 1. Trykk på den øvre tasten til høyre for å åpne startvinduet.
 2. Rull til Navigasjon og trykk på midtre knapp.
 3. Rull til POI-er og trykk den midtre knappen for å åpne listen over interessepunkter.
 4. Bla til interessepunktet du ønsker å navigere til og trykk på den midtre knappen.
 5. Trykk på den øvre knappen for å starte navigeringen.

For å stoppe navigasjonen trykk på den øvre knappen igjen når som helst.

Mens du beveger deg, har interessepunktnavigeringen to visninger:

 • Interessepunktvisningen med retningsindikator og avstand til interessepunktet

  POI detail view Trainer

 • Kartvisning som viser aktuell lokasjon i forhold til interessepunktet og sporingsbanen (sporet du har tilbakelagt)

  POI map view Trainer

Trykk den midtre knappen for å bytte mellom visningene. Hvis du stopper bevegelsen kan klokka ikke bestemme hvilken retning du går basert på GPS.

TIPS:

Mens du er i interessepunktvisningen, trykk på skjermen for å se ekstra informasjon i nedre rad, slik som høydeforskjell mellom aktuell posisjon og interessepunkt og beregnet ankomsttid (ETA) eller etter rute (ETE).

I kartvisningen vises andre interessepunkter i nærheten i grått. Trykk på øvre venstre knapp for å bytte mellom oversiktskartet og en mer detaljert visning. I den detaljerte visningen justerer du zoomnivået ved å trykke på den midtre knappen og deretter zoome inn og ut med øvre og nedre knapper.

Under navigasjon trykk på nedre høyre knapp for å åpne en liste over snarveier. Snarveiene gir deg hurtig tilgang til interessepunktdetaljene og handlingene, slik som å lagre den aktuelle lokasjonen eller velge et annet interessepunkt å navigere til, samt å avslutte navigasjonen.

POI-typer

Følgende POI-typer er tilgjengelige på Suunto Spartan Trainer Wrist HR:

poi basicgenerisk interessepunkt
poi beddingUnderlag (dyr, for jakt)
poi beginStart (start på en rute eller løype)
poi biggameStorvilt (dyr, for jakt)
poi birdFugl (dyr, for jakt)
poi homeBygning, hjemme
poi cafeKafe, mat, restaurant
poi campLeir, camping
poi carBil, parkering
poi caveGrotte
poi hillKlippe, ås, fjell, dal
poi lakeKyst, innsjø, elv, vann
poi crossroadVeikryss
poi emergNødsituasjon
poi endSlutt (slutt på en rute eller løype)
poi fishFisk, fiskeplass
poi forestSkog
poi geoGeogache
poi hotelHostel, hotel, innkvartering
poi infoInfo
poi meadowEng
poi peakHøyde
poi printsDyrespor (dyrespor, for jakt)
poi roadVei
poi rockStein
poi rubSkrubb (dyremarkering, for jakt)
poi scrapeSkrape (dyremarkering, for jakt)
poi shotSkudd (for jakt)
poi sightSikt
poi smallgameSmåvilt (dyr, for jakt)
poi standStå stand (for jakt)
poi trailLøype
poi camLøype-cam (for jakt)
poi waterfallVannfall

Table of Content