Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Slik kommer du i gang - Knapper

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Brukerhåndbok - 2.0

Knapper

Suunto Spartan Trainer Wrist HR har fem knapper som du kan bruke til å navigere gjennom displayer og funksjoner.

Trainer buttons

1. Øvre venstre knapp

 • trykk for å aktivere bakgrunnsbelysningen
 • trykk for å vise alternativ informasjon

2. Øvre høyre knapp

 • trykk for å flytte opp i visninger og menyer

3. Midtre knapp

 • trykk for å velge et element
 • trykk for å endre displayer
 • hold tasten nede for å åpne kontekstsnarveismenyen

4. Nedre venstre knapp

 • trykk for å gå tilbake

5. Nedre høyre knapp

 • trykk for å flytte ned i visninger og menyer

Når du registrerer en trening, har knappene ulike funksjoner:

1. Øvre venstre knapp

 • trykk for å vise alternativ informasjon

2. Øvre høyre knapp

 • trykk for å sette på pause eller gjenoppta opptak
 • hold tasten nede for å endre aktivitet

3. Midtre knapp

 • trykk for å endre displayer
 • hold tasten nede for å vise kontekstalternativ-menyen

4. Nedre venstre knapp

 • trykk for å endre displayer

5. Nedre høyre knapp

 • trykk for å merke en runde
 • hold tasten nede for låse / låse opp taster