Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Brukerhåndbok - 2.6

Lyder og vibrering

Lyder og vibreringsvarsler brukes for meldinger, alarmer og andre hovedhendelser og -handlinger. Begge kan justeres fra innstillingene under Generelt » Lyder.

Under Generelt » Lyder og Vibrering kan du velge fra følgende alternativer:

  • Alle på: alle hendelser utløser en varsling
  • Alle av: ingen hendelser utløser varslinger
  • Taster av: alle andre hendelser annet enn trykk på knapper utløser varslinger

Under Alarmerkan du velge fra følgende alternativer:

  • Vibrering: vibrasjonsvarsel
  • Lyder: lydvarsel
  • Begge: både vibrasjon og lydvarsel

Table of Content