Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Brukerhåndbok - 2.6

Registrere en øvelse

I tillegg til 24/7 aktivitetsovervåkning, kan du bruke klokken til å registrere dine treningsøkter eller andre aktiviteter for å få detaljert tilbakemelding og følge din fremgang.

For å registrere en øvelse:

 1. Sette på pulsmåler (valgfri).
 2. Trykk på den øvre tasten til høyre for å åpne startvinduet.
 3. Rull opp til treningsikonet og velg med den midtre knappen.

  Exercise icon Spartan Trainer

 4. Trykk øvre høyre eller nedre høyre knapp for å bla gjennom sportsmodusene og velg den du ønsker å bruke med knappen i midten.

 5. Over startindikatoren vises et sett av ikoner, avhengig av hva du bruker med sportsmodusen (slik som puls og tilkoblet GPS). Pil-ikonet (tilkoblet GPS) blinker i grått når du søker og blir grønne når et signal finnes.Hjerteikonet (puls) blinker grått under søking. Når et signal blir funnet, endres det til et farget hjerte festet til et belte hvis du bruker en pulssensor. Hvis du bruker den optiske pulssensoren, blir den til et farget hjerte uten belte.

  Hvis du bruker en pulssensor, men ikonet blir grønt, kontroller at pulssensoren er paret, se Pare POD-er og sensorer og velg sportsmodusen igjen.
  Du kan vente på at hvert ikon skal bli grønt eller rødt og starte opptaket så snart du ønsker ved å trykke på midtknappen.

  Start exercise

  Når registreringen starter, låses den valgte pulskilden og kan ikke endres under den pågående treningsøkten.

 6. Under opptaket kan du bytte mellom visninger med knappen i midten.

 7. Trykk på den øvre høyre tasten for å sette opptaket på pause. Stopp og lagre med den nederste høyre knappen eller fortsett og gjenoppta med den øverste høyre knappen.

  Recording paused

Hvis sportsmodusen du valgte har alternativer, slik som å stille inn et utholdenhetsmål, kan du justere den før du starter opptaket ved å trykke på den nedre høyre tasten. Du kan også justere sportsmodusalternativer under opptak ved å holde den midtre knappen trykket.

Hvis du bruker multisportmodus, bytt sportsgren ved å holde den øvre høyre tasten nede.

Etter at du avslutter opptaket, blir du spurt om hvordan du følte deg. Du kan besvare eller hoppe over spørsmålet (se Følelse). Deretter får du et sammendrag av aktiviteten, som du kan søke gjennom med øvre eller nedre høyre knapper.

Hvis du har gjort et opptak du ikke ønsker å beholde, kan du slette loggoppføringen ved å bla ned til Slett og bekrefte med midtre knapp. Du kan også slette logger på samme måte fra loggboken.

Log delete Trainer

Bruke mål under trening

Det er mulig å stille inn ulike mål innenfor Suunto Spartan Trainer Wrist HR når du trener.

Hvis sportsmodusen du valgte har mål som alternativ, kan du justere dem før du starter opptaket ved å trykke på den nedre høyre tasten.

Sport Mode Targets Trainer

For å trene med generelt mål:

 1. Før du starter en treningsregistrering, trykk på den nedre høyre knappen for å åpne sportsmodusalternativene.
 2. Velg Mål og trykk på midtknappen.
 3. Slå Generelt på ved å trykke på midtknappen.
 4. Velg Varighet eller Avstand.
 5. Velg målet.
 6. Trykk og hold på den midtre knappen for å gå tilbake til sportsmodusalternativene.

Når du har generelle mål aktivert, er en målmåler synlig på hvert datadisplay som viser fremdriften.

ZoneDisplay Progress Trainer

Du kommer også til å motta en varsling når du har nådd 50 % av målet og når valgt mål er oppfylt.

For å trene med intensitetsmål:

 1. Før du starter en treningsregistrering, trykk på den nedre høyre knappen for å åpne sportsmodusalternativene.
 2. Velg Mål og trykk på midtknappen.
 3. Slå Intensitet på ved å trykke på midtknappen.
 4. Velg Puls, Tempo eller Effekt.
  (Alternativene avhenger av valgt sportsmodus og om du har en kraftpod paret med klokka).
 5. Velg målsonen.
 6. Trykk og hold på den midtre knappen for å gå tilbake til sportsmodusalternativene

Navigere under treningen

Du kan navigere på en rute eller til et interessepunkt når du registrerer en øvelse.

Sportsmodusen du bruker må ha GPS aktivert for å ha tilgang til navigasjonsalternativene. Hvis sportsmodus GPS-nøyaktigheten er OK eller Bra når du velger en rute eller et interessepunkt (POI) endres GPS-nøyaktigheten til Best.

Slik navigerer du under trening:

 1. Opprett en rute eller et interessepunkt i Suunto-appen og synkroniser klokken hvis du ikke allerede har gjort det.
 2. Gå til en sportsmodus som bruker GPS og trykk den nedre høyre knappen for å åpne alternativene.
 3. Bla til Navigasjon og trykk på midtknappen.
 4. Rull gjennom navigasjonsalternativene og velg en med den midtre knappen.
 5. Velg ruten eller interessepunktet du ønsker å navigere til og trykk på midtknappen.
 6. Trykk på den øvre høyre knappen. Dette trinnet tar deg tilbake til sportsmodusalternativene. Bla oppover for å starte visning og start registreringen som vanlig.

Mens du trener, trykker du på midtknappen for å bla til navigasjonsskjermen der du vil se ruten eller interessepunktet du valgte. For mer informasjon om navigasjonsdisplayet, se Navigere til et interessepunkt og Ruter.

Når du er i dette displayet kan du trykke den nedre knappen for å åpne navigasjonsalternativene. Fra navigasjonsalternativene kan du for eksempel velge en annen rute eller interessepunkt, kontrollere gjeldende plasseringskoordinater eller avslutte navigeringen, ved å velge Sporing.

Strømsparingsalternativer i sportsmodus

For å forlenge batteritiden når du bruker sportsmoduser med GPS, får du mest effekt ved å justere GPS-nøyaktigheten (se GPS-nøyaktighet og strømsparing). For å forlenge batteritiden ytterligere kan du justere følgende strømsparingsalternativer:

 • Display-tidsavbrudd: normalt er displayet alltid på under trening. Når du slår på display-tidsavbrudd, slår displayet seg av etter 10 sekunder for å spare batteristrøm. Trykk på en knapp for å sette displayet på igjen.

For å aktivere strømsparingsalternativer:

 1. Før du starter en treningsregistrering, trykk på den nedre knappen for å åpne sportsmodusalternativene.
 2. Rull ned til Hvilemodus og trykk på midtre knapp.
 3. Juster strømsparingsalternativene etter eget ønske og hold midtknappen nede for å avslutte strømsparingsalternativene.
 4. Bla tilbake for å starte visning og start treningen som vanlig.
MERK:

Hvis display-tidsavbrudd er på, kan du fortsatt motta mobile varsler i tillegg til lyd- og vibrasjonsvarsler. Andre visuelle hjelpemidler slik som autopause pop-up er ikke vist.

Table of Content