Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto 3 Podręcznik użytkownika

Adaptacyjne wskazówki treningowe

Twój zegarek Suunto 3 automatycznie generuje 7-dniowy plan treningowy, aby wspomóc utrzymanie, polepszenie lub radykalnie zwiększenie Twojej kondycji aerobowej. Tygodniowe obciążenia treningowe i intensywność ćwiczeń różnią się w trzech programach treningowych.

Wybierz swój cel sprawności fizycznej:

S3F Select Goal

Wybierz opcję „Utrzymaj” (Maintain), jeśli jesteś już dość sprawny fizycznie i chcesz utrzymać swój aktualny poziom sprawności. Ta opcja może być również przydatna dla osób rozpoczynających regularne ćwiczenia. Później możesz zawsze zmienić program na bardziej wymagający.

Opcja „Polepsz” (Improve) ma na celu poprawę Twojej wydolności aerobowej przy zastosowaniu umiarkowanej krzywej postępu. Jeśli chcesz szybciej poprawić swoją kondycję, wybierz program „Zwiększ” (Boost). Oferuje on trudniejsze treningi i szybsze rezultaty.

Plan treningowy obejmuje ćwiczenia zaplanowane pod względem docelowego czasu trwania i intensywności. Każde ćwiczenie zaplanowane jest w celu pomagania w utrzymaniu i poprawie kondycji stopniowo, bez nadmiernego obciążania ciała. Jeśli pominiesz ćwiczenie lub wykonasz trening cięższy niż planowany, Suunto 3 w automatyczny sposób dostosuje odpowiednio Twój plan treningowy.

Gdy rozpoczniesz zaplanowane ćwiczenie, zegarek zastosuje wskaźniki wizualne i dźwiękowe, które pomogą Ci zachować odpowiednią intensywność i śledzić postępy.

Ustawienia stref tętna (patrz Strefy tętna) wywierają wpływ na adaptacyjny plan treningowy. Nadchodzące aktywności w planie treningowym obejmują intensywność. Jeśli strefy tętna nie są zaprogramowane prawidłowo, wskazówki dotyczące intensywności podczas planowanego ćwiczenia mogą nie odpowiadać rzeczywistej intensywności wykonywanych ćwiczeń.

Aby zobaczyć następne zaplanowane sesje treningowe:

 1. Z poziomu tarczy zegarka naciśnij prawy dolny przycisk, aby przejść do widoku wskazówek treningowych.

  SF3 Training Insight

 2. Naciśnij środkowy przycisk, aby wyświetlić plan na bieżący tydzień.

  SF3 Weekly Plan

 3. Naciśnij prawy dolny przycisk, aby wyświetlić dodatkowe informacje; dzień treningowy, czas trwania, poziom intensywności (na podstawie stref tętna, patrz Strefy intensywności.

  SF3 Weekly Plan Details

 4. Naciśnij lewy dolny przycisk, aby opuścić widok planowanych ćwiczeń i powrócić do wyświetlania czasu.

UWAGA:

Dzisiejsza zaplanowana aktywność jest również widoczna po naciśnięciu środkowego przycisku w widoku tarczy zegarka.

UWAGA:

Adaptacyjne wskazówki treningowe mają na celu utrzymanie, poprawę lub radykalne zwiększenie sprawności fizycznej. Jeśli jesteś już osobą bardzo sprawną fizycznie i ćwiczysz często, siedmiodniowy plan treningowy może nie pasować do Twojego obecnego programu ćwiczeń.

PRZESTROGA:

Jeśli chorowałeś, plan treningu może nie ulec zmianom w wystarczającym stopniu, gdy ponownie zaczniesz ćwiczyć. Bądź wyjątkowo ostrożny i nie ćwicz zbyt ciężko po chorobie.

OSTRZEŻENIE:

Zegarek nie będzie wiedział, czy jesteś kontuzjowany. Postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza, aby wyleczyć kontuzję przed powrotem do planu treningowego na zegarku.

Aby dezaktywować spersonalizowany plan treningowy:

 1. W menu ustawień przejdź do Trening.
 2. Wyłącz opcję Wskazówki.

  SF3 Guidance

Jeśli nie chcesz korzystać z adaptacyjnych wskazówek, lecz chcesz uzyskać cel ćwiczenia, możesz określić docelową liczbę godzin jako cel tygodniowy w ustawieniach, w obszarze Trening.

 1. Wyłącz Wskazówki.
 2. Wybierz Cel tygodniowy naciskając środkowy przycisk.
 3. Wybierz nowe ustawienie Cel tygodniowy, naciskając prawy górny lub prawy dolny przycisk.

  SF3 Weekly Goal

 4. Potwierdź, naciskając środkowy przycisk.

Pomoc w czasie rzeczywistym

Jeśli zaplanowano ćwiczenie na bieżący dzień, aktywność ta pojawia się jako pierwsza dostępna opcja na liście trybu sportowego po wejściu do widoku ćwiczenia w celu rozpoczęcia rejestrowania ćwiczenia. Jeśli chcesz korzystać ze wskazówek w czasie rzeczywistym, rozpocznij zalecane ćwiczenie w normalnym trybie rejestrowania, patrz Rejestracja ćwiczenia.

UWAGA:

Dzisiejsza zaplanowana aktywność jest również widoczna po naciśnięciu środkowego przycisku w widoku tarczy zegarka.

Podczas wykonywania ćwiczenia zgodnie z planem zobaczysz zielony pasek i wartość procentową wykonywanego postępu. Cel jest szacowany na podstawie planowanej intensywności i czasu trwania. Kiedy ćwiczysz przy zaplanowanej intensywności (w oparciu o tętno), powinieneś osiągnąć cel po upłynięciu mniej więcej planowanego czasu trwania. Wyższa intensywność ćwiczenia przyspieszy osiągnięcie celu. Podobnie niższa intensywność wydłuży czas ćwiczenia.

Spis treści