Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto 3 Podręcznik użytkownika

Rejestracja ćwiczenia

Zegarka można użyć nie tylko do monitorowania codziennej aktywności, ale również do rejestracji sesji treningowych lub innych form aktywności, aby uzyskać szczegółowe informacje zwrotne i śledzić postępy.

Aby zarejestrować ćwiczenie:

 1. Załóż czujnik tętna (opcjonalne).

 2. Przewiń w górę do ikony ćwiczenia i wybierz za pomocą środkowego przycisku.

  Exercise icon Spartan Trainer

 3. Naciśnij prawy górny lub prawy dolny przycisk, aby przewinąć tryby sportowe, następnie naciśnij środkowy przycisk, aby wybrać ten, którego chcesz użyć.

 4. Nad wskaźnikiem rozpoczęcia widoczny jest zestaw ikon, który zależy od używanych akcesoriów (takich jak czujnik tętna i podłączony odbiornik GPS). Ikona strzałki (podłączony odbiornik GPS) miga w kolorze szarym podczas wyszukiwania, a po znalezieniu sygnału zmienia kolor na zielony. Ikona serca (tętno) miga na szaro podczas wyszukiwania, a po znalezieniu sygnału zmienia się w kolorowe serce przymocowane do paska, jeśli używasz czujnika tętna. Jeśli korzystasz z optycznego czujnika tętna, ikona zmienia się w kolorowe serce bez paska.

  Jeśli korzystasz z czujnika tętna, ale ikona zmienia kolor tylko na zielony (co oznacza, że aktywny jest optyczny czujnik tętna), sprawdź, czy czujnik tętna jest sparowany, zobacz Parowanie czujników POD i czujników, a następnie ponownie wybierz tryb sportowy.

  Możesz poczekać na zmianę koloru każdej z ikon na kolor zielony lub rozpocząć rejestrowanie w dowolnej chwili poprzez naciśnięcie środkowego przycisku.

  Start exercise

  Po rozpoczęciu zapisu wybrane źródło tętna zostaje zablokowane i nie można go zmienić podczas treningu.

 5. Podczas rejestrowania możesz przełączać między ekranami za pomocą środkowego przycisku.

 6. Naciśnij prawy górny przycisk, aby wstrzymać rejestrowanie. Zatrzymaj i zachowaj za pomocą prawego dolnego przycisku lub wznów, naciskając prawy górny przycisk.

  Recording paused

Jeśli wybrany tryb sportowy oferuje opcje, takie jak ustawianie docelowego czasu trwania, możesz dostosować je przed rozpoczęciem rejestrowania, naciskając prawy dolny przycisk. Możesz również dostosować opcje trybu sportowego podczas rejestracji, trzymając naciśnięty środkowy przycisk.

SF3 Sport Mode Options

Po zatrzymaniu rejestrowania zegarek pyta o samopoczucie. Możesz udzielić odpowiedzi lub pominąć pytanie (patrz rozdział Odczucie). Następnie wyświetlone zostaje podsumowanie aktywności, które można przeglądać za pomocą prawego górnego lub prawego dolnego przycisku.

Zapis, którego nie chcesz przechowywać, możesz usunąć poprzez przewinięcie w dół do pozycji Usuń i potwierdzenie za pomocą środkowego przycisku. W ten sam sposób możesz również usunąć zapisy z dziennika.

Log delete Trainer

Kalibracja prędkości i odległości

Suunto 3 umożliwia pomiar prędkości i odległości biegu i chodu za pomocą akcelerometru wbudowanego w zegarku. Akcelerometr należy skalibrować odpowiednio do długości kroku użytkownika, a także ruchu. Bez kalibracji zegarek nie będzie wstanie dokonywać prawidłowego pomiaru prędkości i dystansu.

Najłatwiej skalibrować zegarek poprzez zarejestrowanie pierwszych ćwiczeń obejmujących bieganie lub chodzenie z podłączonym odbiornikiem GPS (patrz rozdział Podłączony odbiornik GPS). W przypadku używania odbiornika GPS telefonu komórkowego kalibracja prędkości i dystansu przebiega automatycznie w tle.

Aby ręcznie skalibrować zegarek:

 1. Rejestruj ćwiczenie obejmujące chód i bieg na znany dystans (na przykład na torze) przez co najmniej 12 minut, patrz rozdział Rejestrowanie ćwiczenia
 2. Edytuj dystans po ćwiczeniu w podsumowaniu poprzez naciśnięcie środkowego przycisku, gdy podświetlony jest dystans.

  SF3 Distance Calibration

UWAGA:

Aby uzyskać najdokładniejszy wynik, należy ręcznie skalibrować zegarek oddzielnie do chodzenia i biegania.

Tryby sportowe

Zegarek jest wyposażony w szereg fabrycznych trybów sportowych. Tryby są zaprojektowane do konkretnych form aktywności i sposobów używania, od swobodnego spaceru po narciarstwo biegowe.

Gdy rejestrujesz ćwiczenie (zobacz Rejestracja ćwiczenia), możesz przesunąć palcem w górę i w dół, aby zobaczyć krótką listę trybów sportowych. Wybierz ikonę Inny na końcu listy, aby wyświetlić pełną listę sportowych trybów.

Każdy tryb sportowy oferuje unikalny zestaw ekranów, które wyświetlają inne dane w zależności od wybranego trybu. Można edytować i personalizować dane wyświetlane na zegarku podczas ćwiczeń, używając aplikacji Suunto.

Dowiedz się, jak personalizować tryby sportowe w aplikacji Suunto (Android) lub Suunto (iOS).

Opcje energooszczędne trybu sportowego

Możesz skorzystać z opcji oszczędzania energii, by wydłużyć czas pracy baterii:

 • Limit czasu wyświetlacza: normalnie wyświetlacz jest zawsze włączony podczas ćwiczenia. Po włączeniu limitu czasu wyświetlacza jest on wyłączany po 10 sekundach, aby zaoszczędzić energię. Naciśnij dowolny przycisk, aby ponownie włączyć wyświetlacz.

Aby włączyć opcje energooszczędne:

 1. Przed rozpoczęciem rejestracji ćwiczenia naciśnij dolny przycisk w celu wyświetlenia opcji trybu sportowego.
 2. Przewiń w dół do pozycji Oszczędzanie energii i naciśnij środkowy przycisk.
 3. Dostosuj opcje oszczędzania energii zgodnie z upodobaniami, a następnie przytrzymaj środkowy przycisk, aby opuścić opcje energooszczędne.
 4. Przewiń z powrotem w górę do widoku początkowego i rozpocznij ćwiczenie, tak jak zawsze.
UWAGA:

Gdy włączony jest limit czasu wyświetlacza, nadal będziesz otrzymywać powiadomienia komórkowe oraz alarmy dźwiękowe i wibracyjne.

Korzystanie z wartości docelowych podczas treningu

Istnieje możliwość ustawiania różnych celów za pomocą Suunto 3 podczas wykonywania ćwiczeń.

Jeśli wybrany tryb sportowy oferuje opcję wartości docelowych, można je dostosować przed rozpoczęciem rejestrowania, naciskając prawy dolny przycisk.

Sport Mode Targets Trainer

Aby ćwiczyć z ogólną wartością docelową:

 1. Przed rozpoczęciem rejestracji ćwiczenia przeciągnij palcem w górę lub naciśnij prawy dolny przycisk w celu wyświetlenia opcji trybu sportowego.
 2. Wybierz Cele i naciśnij środkowy przycisk.
 3. Włącz Ogólne naciskając środkowy przycisk.
 4. Wybierz Czas trwania lub Odległość.
 5. Wybierz swój cel.
 6. Naciśnij lewy dolny przycisk, aby powrócić do opcji trybu sportowego.

Po uaktywnieniu ogólnych wartości docelowych na każdym ekranie danych widoczny jest pasek postępu.

ZoneDisplay Progress S3F

Powiadomienie otrzymasz też, gdy osiągniesz 50% celu i po zrealizowaniu celu.

Aby ćwiczyć z celem dotyczącym intensywności:

 1. Przed rozpoczęciem rejestracji ćwiczenia przeciągnij palcem w górę lub naciśnij prawy dolny przycisk w celu wyświetlenia opcji trybu sportowego.
 2. Wybierz Cele i naciśnij środkowy przycisk.
 3. Włącz Intensywność naciskając środkowy przycisk.
 4. Wybierz Tętno lub Tempo.
 5. Wybierz swoją strefę docelową.
 6. Naciśnij lewy dolny przycisk, aby powrócić do opcji trybu sportowego.

Podłączany odbiornik GPS

Suunto 3 może rejestrować prędkość i dystans podczas biegu i chodu na podstawie ruchów nadgarstka, jednakże pomiar ten należy skalibrować na podstawie osobistej długości kroku i ruchu. Kalibrację można wykonać ręcznie (patrz Speed and distance calibration (Kalibracja prędkości i dystansu)), lub umożliwić automatyczna kalibrację za pomocą odbiornika GPS. Nadgarstkowy pomiar prędkości i dystansu jest zawsze kalibrowany automatycznie podczas korzystania z podłączonego odbiornika GPS.

Oprócz dokładniejszej prędkości i odległości, po podłączeniu odbiornika GPS możesz także śledzić ćwiczenie, które jest widoczne na mapie w aplikacji Suunto app.

Aby użyć podłączonego odbiornika GPS:

 1. Sparuj zegarek z aplikacją Suunto app, patrz Aplikacja Suunto app.
 2. Pozwól aplikacji Suunto app korzystać z usług lokalizacji.
 3. Nie dezaktywuj aplikacji Suunto app.
 4. Uruchom tryb sportowy z wykorzystaniem odbiornika GPS.

Ikona GPS na zegarku miga w kolorze szarym podczas wyszukiwania i zmienia kolor na zielony po ustanowieniu połączenia z odbiornikiem GPS telefonu.

Nie wszystkie tryby sportowe korzystają z GPS. Jeśli ikona nie jest widoczna, oznacza to, że aktywność w danym trybie sportowym nie wymaga korzystania z GPS, np. bieganie na bieżni mechanicznej, pływanie w basenie, lub że urządzenie Suunto 3 nie jest sparowane z telefonem.

UWAGA:

Używanie podłączonego odbiornika GPS zwiększa zużycie energii baterii urządzenia mobilnego. Dokładność GPS może się różnić w zależności od urządzenia mobilnego i warunków otoczenia. Syganł GPS może być blokowany m.in. przez budynki. Dane GPS nie są dostępne w przypadku wszystkich wersji mobilnego systemu operacyjnego, a obsługa tej funkcji może zostać wycofana bez uprzedzenia.

Trening interwałowy

Treningi interwałowe to popularna forma trenowania polegająca na cyklicznych zmianach intensywności ćwiczeń. W przypadku Suunto 3 możesz zdefiniować własny trening interwałowy dla każdego trybu sportowego.

Podczas definiowania własnych interwałów należy ustawić cztery pozycje:

 • Interwały: przełączanie wł./wył. umożliwiające trening interwałowy. Po włączeniu opcji do ekranu trybu sportowego dodawany jest trening interwałowy.
 • Powtórzenia: liczba zestawów ćwiczeń interwałowych i okresów regeneracji, które chcesz wykonać.
 • Interwał: długość interwału o wysokiej intensywności na podstawie dystansu lub czasu trwania.
 • Regeneracja: długość przerwy na odpoczynek pomiędzy interwałami, na podstawie dystansu lub czasu trwania.

Pamiętaj, że jeśli używasz dystansu do definiowania interwałów, musisz włączyć tryb sportowy mierzący dystans. Pomiar można oprzeć na danych komórkowych GPS, prędkości wynikającej z pomiaru nadgarstkowego lub odczycie z czujnika nożnego lub rowerowego POD.

Aby trenować z interwałami:

 1. Na ekranie początkowym wybierz sport.
 2. Przed rozpoczęciem rejestracji ćwiczenia przeciągnij palcem w górę lub naciśnij prawy dolny przycisk w celu wyświetlenia opcji trybu sportowego.
 3. Przewiń w dół do pozycji Interwały i naciśnij środkowy przycisk.
 4. Włącz interwały i dostosuj ustawienia opisane powyżej.

  Interval training settings Trainer

 5. Przewiń w górę do pozycji Wstecz i potwierdź za pomocą środkowego przycisku.

 6. Naciskaj prawy górny przycisk, aż powrócisz do widoku początkowego i rozpocznij ćwiczenie, tak jak zwykle.
 7. Naciśnij lewy dolny przycisk, aby zmienić widok na ekran interwałów, następnie naciśnij prawy górny przycisk, gdy będziesz gotów do rozpoczęcia treningu interwałowego.

  Interval training start Trainer

 8. Jeśli chcesz zatrzymać trening interwałowy przed ukończeniem wszystkich powtórzeń, przytrzymaj środkowy przycisk, aby wyświetlić opcje trybu sportowego i wyłączyć funkcję Interwały.

UWAGA:

Gdy wyświetlony jest ekran interwałów, przyciski działają normalnie. Na przykład, naciśnięcie górnego przycisku powoduje wstrzymanie rejestracji ćwiczenia, a nie tylko treningu interwałowego.

Po zatrzymaniu rejestracji ćwiczenia funkcja treningu interwałowego zostaje automatycznie wyłączona w danym trybie sportowym. Inne ustawienia nie są jednak zmieniane, dlatego można łatwo rozpocząć ten sam trening przy następnym użyciu trybu sportowego.

Pływanie

Możesz używać Suunto 3 podczas pływania w basenie.

W trybie sportowym pływania w basenie zegarek oblicza przebyty dystans na podstawie długości basenu. Długość basenu można zmienić za pomocą opcji trybu sportowego przed rozpoczęciem pływania.

UWAGA:

Nadgarstkowy czujnik tętna może nie działać pod wodą. Użyj napiersiowego czujnika tętna, aby dokładniej monitorować tętno.

Odczucie

Jeśli trenujesz regularnie, odczucia po każdym treningu są dobrym wskaźnikiem ogólnej kondycji fizycznej.

Można wybrać spośród pięciu stopni odczuć:

 • Słabe
 • Średnie
 • Dobre
 • Bardzo dobre
 • Doskonałe

Dokładne znaczenie tych opcji zależy od ciebie. Ważne jest, aby stosować je konsekwentnie.

Możesz zarejestrować swoje samopoczucie w zegarku po każdej sesji treningowej poprzez zatrzymanie rejestracji i udzielenie odpowiedzi na pytanie „Jaki Ci się podobało?”.

feeling how was it Trainer

Możesz pominąć udzielenie odpowiedzi na pytanie poprzez naciśnięcie środkowego przycisku.

Motyw wyświetlacza

Aby zwiększyć czytelność ekranu zegarka podczas ćwiczeń lub nawigacji, możesz wybierać motywy jasne lub ciemne.

W przypadku jasnego motywu tło ekranu jest jasne, a cyfry ciemne.

W przypadku ciemnego motywu kontrast jest odwrócony: tło ekranu jest ciemne, a cyfry jasne.

Motyw to ustawienie ogólne zegarka, które możesz zmienić w dowolnej opcji trybu sportowego.

Aby zmienić motyw wyświetlacza w opcjach trybu sportowego:

 1. W widoku tarczy zegarka naciśnij prawy górny przycisk w celu wyświetlenia ekranu początkowego.
 2. Przewiń do pozycji Ćwiczenia i naciśnij środkowy przycisk.
 3. Przejdź do dowolnego trybu sportowego i naciśnij prawy dolny przycisk w celu wyświetlenia opcji trybu sportowego.
 4. Przewiń w dół do pozycji Kompozycja i naciśnij środkowy przycisk.
 5. Przełącz między trybem jasnym i ciemnym, naciskając prawy górny i prawy dolny przycisk i akceptując za pomocą środkowego przycisku.
 6. Przewiń z powrotem w górę, aby zamknąć opcje trybu sportowego i uruchomić (lub zamknąć) tryb sportowy.

Spis treści