Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto 3 Podręcznik użytkownika

Parowanie czujników POD i czujników

Sparuj zegarek z urządzeniem Bluetooth Smart POD oraz czujnikami w celu zbierania dodatkowych informacji podczas rejestracji ćwiczenia.

Suunto 3 obsługuje następujące typy urządzeń POD i czujników:

 • Tętno
 • Rower
 • Noga
UWAGA:

Nie możesz sparować żadnego urządzenia, gdy włączony jest tryb samolotowy. Przed parowaniem wyłącz tryb samolotowy. Patrz Tryb samolotowy.

Aby sparować urządzenie POD lub czujnik:

 1. Przejdź do ustawień zegarka i wybierz Łączność.
 2. Wybierz Paruj czujnik, aby uzyskać listę typów czujników.
 3. Naciśnij prawy dolny przycisk, aby przewinąć listę, następnie wybierz typ czujnika za pomocą środkowego przycisku.

  Sensor list Trainer

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na zegarku, aby ukończyć parowanie (jeśli to konieczne, zajrzyj do instrukcji czujnika lub urządzenia POD), naciskając środkowy przycisk, aby przejść do następnego kroku.

  Sensor paired Trainer

Jeśli czujnik POD wymaga wprowadzenia ustawień, w trakcie procesu parowania zostanie wyświetlona prośba o wprowadzenie wartości.

Po sparowaniu urządzenia POD lub czujnika zegarek wyszukuje go po wybraniu trybu sportowego korzystającego z tego typu czujnika.

Możesz zobaczyć pełną listę sparowanych urządzeń na zegarku w ustawieniach w obszarze Łączność » Sparowane urządzenia.

Za pomocą tej listy, jeśli chcesz, możesz usunąć (odparować) urządzenie. Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć, a następnie dotknij opcji Usuń.

Kalibrowanie nożnego czujnika POD

Po sparowaniu nożnego czujnika POD zegarek automatycznie kalibruje go poprzez połączenie z odbiornikiem GPS za pomocą aplikacji Suunto app w telefonie komórkowym. Zalecamy używanie automatycznej kalibracji, ale można ją wyłączyć, jeśli to konieczne, za pomocą ustawień czujnika POD w obszarze Łączność » Sparowane urządzenia.

Do pierwszej kalibracji z użyciem odbiornika GPS należy wybrać tryb sportowy, w którym używany jest czujnik nożny POD, np. bieganie. Rozpocznij rejestrację i biegnij stałym tempem po równym poziomym podłożu, jeśli to możliwe, przez co najmniej 15 minut.

Biegnij z normalnym średnim tempem w celu początkowej kalibracji, a następnie zatrzymaj rejestrowanie ćwiczenia. Przy następnym użyciu nożnego czujnika POD kalibracja będzie gotowa.

Zegarek automatycznie ponownie kalibruje nożny czujnik POD (jeśli to konieczne), gdy dostępna jest prędkość obliczona na podstawie danych GPS.

Spis treści