Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto 3 Podręcznik użytkownika

Sterowanie multimediami

Suunto 3 można używać do sterowania muzyką, podcastami i innymi multimediami odtwarzanymi na smartfonie lub transmitowanymi ze smartfona na inne urządzenie. Elementy sterujące multimediami są domyślnie włączone, ale można je wyłączyć w sekcji Ustawienia » Sterowanie multimediami.

UWAGA:

Przed użyciem Sterowanie multimediami należy sparować zegarek ze smartfonem.

Aby uzyskać dostęp do elementów sterujących multimediami, naciśnij środkowy przycisk na tarczy zegarka lub podczas ćwiczeń przytrzymaj środkowy przycisk, aż pojawi się ekran elementów sterujących.

Przyciski na ekranie elementów sterujących posiadają następujące funkcje:

MediaControls

  • Odtwarzaj/wstrzymaj: Prawy górny przycisk
  • Następny utwór/odcinek: Prawy dolny przycisk
  • Poprzedni utwór/odcinek: Prawy górny przycisk (przytrzymanie)
  • Głośność: Prawy dolny przycisk (przytrzymanie) pozwala wyświetlić elementy sterowania głośnością
    • Na ekranie sterowania głośnością prawy górny przycisk pozwala zwiększać głośność, zaś prawy dolny ją zmniejsza. Naciśnij środkowy przycisk, aby powrócić do ekranu sterowania multimediami.

Naciśnij środkowy przycisk, aby zamknąć ekran sterowania multimediami.

Spis treści