Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto 3 Podręcznik użytkownika

Poziom sprawności

Dobra kondycja aerobowa jest ważna dla ogólnego stanu zdrowia, dobrego samopoczucia i wyników sportowych.

Twój aerobowy poziom sprawności jest zdefiniowany jako VO2max (maksymalne zużycie tlenu), powszechnie uznany wskaźnik wytrzymałości tlenowej. Innymi słowy, VO2max pokazuje, jak dobrze organizm jest w stanie wykorzystywać tlen. Im wyższe VO2max, tym lepsze wykorzystanie tlenu.

Oszacowanie poziomu sprawności opiera się na wykrywaniu reakcji tętna podczas każdego rejestrowanego treningu biegowego lub pieszego. Aby oszacować poziom sprawności, zarejestruj bieg lub chód przez co najmniej 15 minut nosząc zegarek Suunto 3 z podłączonym odbiornikiem GPS lub skalibrowaną prędkością.

Jeśli podłączony odbiornik GPS nie jest dostępny, musisz ręcznie skalibrować zegarek przed rozpoczęciem chodu/biegu przez 15 minut w celu uzyskania szacunkowego poziomu sprawności – patrz Kalibracja prędkości i dystansu.

Po udanej kalibracji zegarek może oszacować poziom sprawności dla wszystkich treningów biegowych i pieszych.

Twój obecny szacowany poziom sprawności jest pokazany na ekranie poziomu sprawności. Z poziomu tarczy zegarka naciśnij prawy dolny przycisk, aby przejść do widoku poziomu sprawności fizycznej.

SF3 Fitness Level

UWAGA:

Jeśli zegarek nie oszacował jeszcze twojego poziomu sprawności fizycznej, ekran ten dostarczy kolejnych instrukcji.

Dane archiwalne z zarejestrowanych treningów biegowych i marszów wywierają wpływ na zapewnienie dokładności szacunków Twojego VO2max. Im więcej aktywności jest zarejestrowanych na urządzeniu Suunto 3, tym dokładniejszy staje się szacunek Twojego VO2max.

Istnieje osiem poziomów sprawności, od niskiego do wysokiego: Bardzo słabo, Słabo, Przeciętnie, Średnio, Dobrze, Bardzo dobrze, Doskonale i Ponadprzeciętnie. Wartość zależy od wieku i płci. Im wyższa wartość, tym lepszy jest poziom Twojej sprawności fizycznej.

Naciśnij lewy górny przycisk, aby zobaczyć swój szacunkowy wiek sprawnościowy. Wiek sprawnościowy to wartość metryczna, która interpretuje wartość VO2max w formie wieku. Regularne uprawianie odpowiedniego rodzaju aktywności fizycznej pomoże poprawić wartość VO2max i zmniejszy Twój wiek sprawnościowy.

SF3 Fitness Level 02

Poprawa VO2max jest procesem indywidualnym, który zależy od czynników takich, jak wiek, płeć, genetyka i historia treningowa. Jeśli jesteś już bardzo sprawny fizycznie, wzrost poziomu sprawności będzie wolniejszy. Jeśli dopiero zaczynasz ćwiczyć regularnie, możesz zauważyć szybki wzrost sprawności fizycznej.

Spis treści