Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto 3 Podręcznik użytkownika

Dzienna aktywność

Śledzenie aktywności

Zegarek monitoruje ogólny poziom aktywności w ciągu dnia. Jest to istotny czynnik, niezależnie od tego, czy chcesz zachować kondycję i zdrowie, czy trenujesz na zbliżające się zawody. Dobrze jest być aktywnym, ale gdy ciężko trenujesz, musisz pamiętać aby zaplanować dni odpoczynku o niskim poziomie aktywności.

Licznik aktywności automatycznie resetuje się codziennie o północy. Na koniec tygodnia zegarek przedstawia podsumowanie aktywności.

W widoku zegarka wciśnij prawy dolny przycisk, aby zobaczyć łączną liczbę kroków danego dnia.

SF3 Total Steps

Zegarek liczy kroki za pomocą akcelerometru. Licznik ogólnej liczby kroków działa cały czas, także podczas rejestrowania sesji treningowych i innych form aktywności. W przypadku niektórych sportów, takich jak pływanie i jazda na rowerze, kroki nie są liczone.

PORADA:

Aby zwiększyć dokładność śledzenia kroków, zdefiniuj miejsce i sposób noszenia zegarka Suunto, podczas jego konfigurowania lub w menu Ustawienia » Ogólne » Osobiste » Pozycja urządzenia.

Naciśnij lewy górny przycisk, oprócz kroków zobaczyć szacowaną liczbę kalorii spalonych danego dnia.

SF3 Calories

Duża liczba pośrodku ekranu to szacowana liczba kalorii spalonych aktywnie w ciągu dnia. Poniżej znajduje się łączna liczba spalonych kalorii. Suma obejmuje kalorie spalone aktywnie oraz podstawową przemianę materii (patrz poniżej).

Pierścień na obu ekranach przedstawia, jak blisko jesteś osiągnięcia celów dziennej aktywności. Wartości docelowe można dostosować do swoich preferencji (patrz poniżej).

Możesz także sprawdzić liczbę kroków w ostatnich siedmiu dniach naciskając jednokrotnie środkowy przycisk. Ponownie naciśnij środkowy przycisk, aby zobaczyć kalorie spalone w ciągu ostatnich siedmiu dni.

SF Steps 7day

W widoku kroków lub kalorii naciśnij prawy dolny przycisk, aby zobaczyć dokładne liczby poszczególnych dni.

Cele aktywności

Można dostosować codzienne cele w zakresie kroków i kalorii. Na ekranie monitorowanie aktywności naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby otworzyć ustawienia.

Daily HR setting Trainer

Ustawiając cel dotyczący kroków, określa się łączną liczbę kroków dziennie.

Łączna liczba kalorii spalanych dziennie jest oparta na dwóch czynnikach: współczynnik BMR (Basal Metabolic Rate – podstawowa przemiana materii) i aktywność fizyczna.

Activity Goals calories Trainer

Współczynnik BMR to ilość kalorii spalana przez organizm podczas odpoczynku. Są to kalorie zużywane przez organizm do utrzymania ciepłoty i wykonywania podstawowych funkcji, takich jak mruganie powiekami i praca serca. Wartość zależy od osobistego profilu, w tym czynników takich jak wiek i płeć.

Ustawiając cel dotyczący kalorii, definiujesz, ile kalorii chcesz spalać oprócz BMR. Są to tak zwane aktywne kalorie. Pierścień wokół ekranu aktywności przesuwa się wraz z kaloriami spalanymi w ciągu dnia w porównaniu do ustalonego celu.

Chwilowe tętno

Ekran z chwilowym tętnem przedstawia wartość chwilową tętna. Ekran przedstawia bieżące tętno.

SF3 Instant HR

Aby wyświetlić chwilowe tętno:

  1. W widoku tarczy zegarka naciśnij prawy dolny przycisk, aby przewinąć do ekranu tętna chwilowego.

  2. Naciśnij lewy dolny przycisk, aby opuścić ten ekran i powrócić do widoku tarczy zegarka.

Codzienne tętno

Ekran z dziennym wynikiem tętna przedstawia Twoje tętno z ostatnich 12 godzin. Stanowi pomocne źródło informacji o regeneracji po ciężkiej sesji treningowej.

Ekran przedstawia tętno z 12 godzin w formie wykresu. Wykres jest rysowany na podstawie średniego tętna w 24-minutowych okresach. Ponadto prezentowane jest najniższe tętno z okresu 12 godzin.

Minimalne tętno z ostatnich 12 godzin to dobry wskaźnik stanu regeneracji. Jeśli jest wyższe niż normalne, prawdopodobnie organizm nie zregenerował się jeszcze po ostatnim ćwiczeniu.

SF3 HR 12h

W przypadku rejestrowania ćwiczenia, dzienne wartości tętna odpowiadają podwyższonemu tętnu wynikającemu z treningu. Pamiętaj, że wykres przedstawia tylko średnie. Jeśli tętno osiąga wartość szczytową 200 uderzeń na minutę podczas ćwiczenia, wykres nie przedstawia tej maksymalnej wartości, ale średnią z 24 minut, gdy wystąpiła wartość szczytowa.

Zanim będzie można zobaczyć wykres tętna dziennego, należy aktywować funkcję tętna dziennego. Możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję za pomocą ustawień w obszarze Aktywność. Z ekranu tętna można także uzyskać dostęp do ustawień aktywności, przytrzymując środkowy przycisk.

Gdy włączona jest funkcja dziennego tętna, zegarek regularnie sprawdza tętno za pomocą optycznego czujnika tętna. Zwiększa to nieznacznie zużycie energii baterii.

Daily HR setting Trainer

Po włączeniu zegarek zaczyna wyświetlać dzienne informacje o tętnie po 24 minutach.

Aby wyświetlić dzienne tętno:

  1. W widoku tarczy zegarka naciśnij prawy dolny przycisk, aby przewinąć do ekranu tętna chwilowego.
  2. Naciśnij środkowy przycisk, aby przełączyć do ekranu dziennego tętna.

Po naciśnięciu prawego dolnego przycisku na ekranie dziennego tętna zostanie wyświetlona ilość energii zużywanej w kolejnych godzinach (na postawie tętna).

Spis treści