Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto 3 Podręcznik użytkownika

Godzina i data

Godzinę i datę ustawia się podczas pierwszego uruchomienia zegarka.

Dostosuj godzinę i datę za pomocą ustawień w obszarze Ogólne » Godzina/data, w którym możesz również zmienić format godziny i daty.

Oprócz czasu głównego możesz także użyć podwójnego czasu, aby śledzić czas w różnych miejscach, na przykład, gdy podróżujesz. W obszarze Ogólne » Godzina/data dotknij pozycji 2 strefy czas., aby ustawić strefę czasową poprzez wybór lokalizacji.

Po sparowaniu z aplikacją Suunto zegarek będzie aktualizował godzinę, datę, strefę czasową i czas letni/zimowy za pomocą urządzeń mobilnych.
W obszarze Ogólne » Godzina/data dotknij opcji Automatyczna aktualizacja godziny, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Budzik

Zegarek jest wyposażony w budzik, który może się uruchamiać jednokrotnie lub wielokrotnie w określone dni. Włącz alarm za pomocą ustawień w części Alarmy » Budzik.

Aby ustawić alarm:

 1. Najpierw wybierz, jak często alarm ma się włączać. Dostępne opcje to:

  • Raz: alarm włącza się jednokrotnie w ciągu najbliższej doby, o ustalonej godzinie
  • Dni robocze: alarm włącza się o tej samej godzinie od poniedziałku do piątku
  • Codziennie: alarm włącza się o tej samej godzinie codziennie

  alarm settings step1 Trainer

 2. Ustaw godzinę i minutę, a następnie zamknij ustawienia.

  alarm settings step2 Trainer

Gdy włączy się alarm, możesz go wyłączyć lub wybrać opcję drzemki. Czas drzemki to 10 minut, zaś alarm w tym trybie jest powtarzany do 10 razy.

Alarm dismiss snooze Trainer

Jeśli pozostawisz włączony alarm, po 30 sekundach automatycznie przejdzie on do trybu drzemki.

Spis treści