Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto 3 Användarhandbok

Mediakontroller

Suunto 3 kan styra musik, poddar eller andra typer av media som spelas upp på din mobil eller som castas från din mobil till en annan enhet. Mediakontrollerna är aktiverade som standard, men de kan inaktiveras under Inställningar » Mediakontroller.

OBS:

Du måste parkoppla din klocka med din mobil innan du kan använda Mediakontroller.

Öppna mediakontrollerna genom att trycka på mittknappen från klockans urtavla. Om du tränar trycker du på mittknappen tills mediakontrollens display visas.

På mediakontrollens display har knapparna följande funktioner:

MediaControls

  • Spela upp/pausa: Övre högra knappen
  • Nästa spår/avsnitt: Nedre högra knappen
  • Föregående spår/avsnitt: Övre högra knappen (tryck och håll inne)
  • Volym:Nedre högra knappen (tryck och håll inne) öppnar volymreglaget
    • Den övre högra knappen höjer volymen och den nedre högra knappen sänker volymen när volymreglaget visas på skärmen. Tryck på mittknappen för att gå tillbaka till mediakontrollens display.

Tryck på mittknappen för att stänga mediakontrollens display.

Innehållsförteckning