Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto 3 Användarhandbok

Knappar

Suunto 3 har fem knappar som du kan använda för att navigera mellan skärmar och funktioner.

Trainer buttons

Normal användning:

1. Övre vänstra knappen

 • tryck för att aktivera bakgrundsbelysningen
 • tryck för att se alternativ information

2. Övre högra knappen

 • tryck för att flytta uppåt i skärmar och menyer

3. Mittknappen

 • tryck för att välja en post eller för att gå framåt/ändra display
 • håll intryckt för att öppna menyn för aktuella genvägar

4. Nedre vänstra knappen

 • tryck för att gå tillbaka
 • håll intryckt för att gå tillbaka till urtavlan

5. Nedre högra knappen

 • tryck för att förflytta dig nedåt i vyer och menyer

När du registrerar ett träningspass så har knapparna andra funktioner:

1. Övre vänstra knappen

 • tryck för att se alternativ information

2. Övre högra knappen

 • tryck för att pausa eller återuppta registrering
 • håll intryckt för att ändra aktivitet

3. Mittknappen

 • tryck för att ändra display
 • håll intryckt för att öppna menyn för aktuella alternativ

4. Nedre vänstra knappen

 • tryck för att ändra display

5. Nedre högra knappen

 • tryck för att markera ett varv
 • håll intryckt för att låsa och låsa upp knapparna

Innehållsförteckning