Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto 3 Användarhandbok

Ljud och vibration

Ljud- och vibrationsaviseringar används för meddelanden, alarm och andra viktiga händelser och åtgärder. Båda kan ändras i inställningarna under Allmänna » Ljud.

Under Allmänna » Ljud » Allmänna kan du välja mellan följande alternativ:

  • Alla på: alla händelser utlöser ljud/vibration.
  • Alla av: inga händelser utlöser ljud/vibration.
  • Knappar av: alla händelser förutom att trycka på knapparna utlöser ljud/vibration.

Under Allmänna » Ljud » Larm kan du aktivera/avaktivera vibrationer.

Du kan välja mellan följande alternativ:

  • Vibration: vibrationsavisering.
  • Ljud: ljudavisering.
  • Båda: både ljud- och vibrationsavisering.

Innehållsförteckning