Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto 3 Användarhandbok

Para ihop med POD-enheter och sensorer

Para ihop din klocka med Bluetooth Smart POD-enheter och sensorer för att samla in ytterligare information när du registrerar ett träningspass.

Suunto 3 har stöd för följande POD-enheter och sensorer:

 • Puls
 • Cykel
 • Fot
OBS:

Det går inte att para ihop någonting om flygplansläget är aktiverat. Inaktivera flygplansläget innan du parar ihop. Se Flygplansläge.

Så här parar du ihop klockan med en POD eller sensor:

 1. Gå till klockinställningarna och välj Anslutningar.
 2. Välj Parkoppla sensor för att ta fram en lista över sensortyper.
 3. Rulla genom listan med den nedre högra knappen och välj sensortyp med mittknappen.

  Sensor list Trainer

 4. Följ instruktionerna på klockan för att slutföra parkopplingen (se handledningen för sensorn eller POD-enheten vid behov). Tryck på mittknappen för att gå vidare till nästa steg.

  Sensor paired Trainer

Om POD-enheten har nödvändiga inställningar så uppmanas du att ange ett värde under parkopplingsprocessen.

När POD- eller sensorenheten har parkopplats söker klockan efter den så fort du väljer ett sportläge som använder den här typen av sensor.

Gå till Anslutningar » Parkopplade enheter i inställningarna på klockan för att se hela listan över sammankopplade enheter.

Du kan ta bort enheten (ta bort parkopplingen) från listan om det behövs. Välj den enhet du vill ta bort och tryck på Ignorera.

Kalibrera en fot-POD

När du parkopplar en fot-POD kalibrerar din klocka automatiskt POD-enheten med hjälp av ansluten GPS med Suunto-appen på din telefon. Vi rekommenderar att du använder den automatiska kalibreringen, men du kan inaktivera den vid behov från POD-inställningarna under Anslutningar » Parkopplade enheter.

För den första kalibreringen med GPS ska du välja ett sportläge i vilket en fot-POD används, exempelvis löpning. Starta registreringen och spring i jämnt tempo på en plan yta, om möjligt, i minst 15 minuter.

Spring i ditt vanliga genomsnittliga tempo för den första kalibreringen. Avsluta sedan träningsregistreringen. Nästa gång du använder fot-POD:en är kalibreringen redo.

Din klocka omkalibrerar fot-POD:en efter behov när GPS-hastighet är tillgänglig.

Innehållsförteckning