Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto 3 Användarhandbok

Anpassningsbar träningsvägledning

Din Suunto 3 genererar automatiskt en 7-dagarsplan för att hjälpa dig att bibehålla, förbättra eller markant förbättra din aeroba konditionsnivå. De veckovisa träningsmängderna och träningsintensiteterna är olika i de tre träningsprogrammen.

Välj ditt konditionsmål:

S3F Select Goal

Välj alternativet ”Bibehåll” om du redan har en bra grundkondition och vill bibehålla din nuvarande konditionsnivå. Det här alternativet är också ett smart val för personer som precis har kommit igång med regelbunden träning. När du väl har kommit igång kan du när som helst ändra till ett mer krävande program.

Alternativet ”Förbättra” är utformat för att förbättra din kondition i måttlig takt. Om du vill förbättra din kondition snabbare ska du välja alternativet ”Förbättra markant”. Det här programmet innehåller hårdare träningspass och ger snabbare resultat.

Träningsplanen består av planerade träningar med en målsättning för varaktighet och intensitet. Varje träning planeras med målet att hjälpa dig att bibehålla och förbättra din kondition gradvis utan att överanstränga kroppen. Suunto 3 anpassar automatiskt din träningsplan om du missar ett träningspass eller gör lite mer än planerat.

När du påbörjar ett planerat träningspass så kommer klockan att ge dig råd via visuella och hörbara indikatorer för att hjälpa dig att hålla dig inom rätt intensitet och registrera dina framsteg.

Inställningarna för pulszoner (se Pulszoner) påverkar den anpassade träningsplanen. De kommande aktiviteterna i träningsplanen inkluderar intensitet. Om dina pulszoner inte är korrekt inställda, kanske intensiteten för den vägledda träningen inte motsvarar den verkliga intensiteten på din träning.

Så här visar du dina kommande träningspass:

 1. Från urtavlan trycker du på den nedre, högra knappen för att bläddra till vyn över träningsinsikter.

  SF3 Training Insight

 2. Tryck på mittknappen för att se din plan för den aktuella veckan.

  SF3 Weekly Plan

 3. Tryck på nedre högra knappen för att se ytterligare information: träningsdag, varaktighet och intensitetsnivå (baserat på pulszoner, se Intensitetszoner.

  SF3 Weekly Plan Details

 4. Tryck på den nedre, vänstra knappen för att gå ur vyn över den kommande träningen och gå tillbaka till tidsdisplayen.

OBS:

Dagens planerade aktivitet visas även om mittknappen trycks i urtavlan.

OBS:

Den anpassningsbara träningsvägledningen har som mål att bibehålla, förbättra eller avsevärt förbättra din kondition. Om du redan är i väldigt god form och tränar regelbundet är det inte säkert att 7-dagars träningsplanen passar dina nuvarande träningsrutiner.

VARNING:

Om du har varit sjuk så kanske inte träningsplanen är tillräckligt anpassad när du börjar träna igen. Var extra försiktig och träna lätt efter sjukdom.

Varning:

Klockan kan inte avgöra om du har en skada. Följ doktorns rekommendationer för hur du ska återhämta dig från skadan innan du följer träningsplanen i din klocka.

Så här gör du för att inaktivera din personligt anpassade träningsplan:

 1. Gå till Träning under inställningsmenyn.
 2. Växla Vägledning till läget av.

  SF3 Guidance

Om du inte vill ha den adaptiva vägledningen, men vill ha ett träningsmål, kan du definiera ett antal timmar som ditt veckovisa mål via inställningarna under Träning.

 1. Inaktivera Vägledning.
 2. Välj Mål för veckan genom att trycka på mittknappen.
 3. Välj din nya Mål för veckan genom att trycka på den övre eller nedre knappen till höger.

  SF3 Weekly Goal

 4. Bekräfta genom att trycka på mittknappen.

Vägledning i realtid

Om du har ett planerat träningspass under den aktuella dagen så visas den aktiviteten som det första alternativet i sportlägeslistan när du går till träningsvyn för att börja registrera ett träningspass. Om du vill ha vägledning i realtid startar du det rekommenderade träningspasset precis som under en vanlig registrering. Se Registrera ett träningspass.

OBS:

Dagens planerade aktivitet visas även om mittknappen trycks i urtavlan.

När du tränar i enlighet med ett planerat träningspass så kommer du att se en grön stapel som visar dina framsteg, samt procentandel av dina framsteg. Målet uppskattas baserat på planerad intensitet och varaktighet. När du tränar inom den planerade intensiteten (baserat på din puls) så bör du nå målet runt den planerade varaktigheten. Högre träningsintensitet gör att du når målet snabbare. På samma sätt gör en lägre träningsintensitet att det tar längre tid.

Innehållsförteckning