Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto 3 Användarhandbok

Konditionsnivå

En god kondition är viktig för din övergripande hälsa, ditt välbefinnande och för dina idrottsprestationer.

Din konditionsnivå definieras som VO2max (maximal syreupptagningsförmåga), ett allmänt erkänt mått på aerob uthållighet. Med andra ord visar VO2 hur väl din kropp kan utnyttja syre. Ju högre din VO2max är, desto bättre kan du utnyttja syre.

Uppskattningen av din konditionsnivå baseras på en kontroll av hur din puls svarar under varje registrerad promenad- eller löpträning. Om du vill uppskatta din konditionsnivå så ska du registrera en löpning eller en promenad som varar i minst 15 minuter, medan du har på dig Suunto 3 med ansluten GPS eller kalibrerad hastighet.

Om ansluten GPS inte finns tillgänglig så måste du kalibrera din klocka manuellt innan du kan gå/springa i 15 minuter och få en uppskattning av din konditionsnivå. Se Hastighets- och distanskalibrering.

Efter en lyckad kalibrering så kan din klocka ge dig en uppskattning av din konditionsnivå för all promenad- eller löpträning.

Din aktuella, uppskattade konditionsnivå visas i skärmen konditionsnivå. Tryck på den nedre, högra knappen i urtavlan för att rulla igenom skärmen för konditionsnivå.

SF3 Fitness Level

OBS:

Om klockan inte har uppskattat din konditionsnivå än så kommer skärmen för konditionsnivå att instruera dig vidare.

Historiska data från registrerade löpnings- och gångpass spelar roll för att säkerställa noggrannheten i din VO2max-uppskattning. Ju fler aktiviteter du registrerar med din Suunto 3, desto exaktare blir din VO2max-bedömning.

Det finns åtta olika konditionsnivåer: Mycket dålig, Dålig, Okej, Genomsnittlig, Bra, Mycket bra, Utmärkt och Enastående. Värdet beror på din ålder och ditt kön och ju högre värde du har, desto bättre är din konditionsnivå.

Tryck på den övre vänstra knappen för att visa din uppskattade konditionsålder. Konditionsålder är ett värde som beräknar om ditt VO2Max-värde till ålder. Genom att regelbundet ägna dig åt rätt form av fysisk aktivitet kan du höja ditt VO2Max-värde och sänka din konditionsålder.

SF3 Fitness Level 02

En förbättring av VO2max är högst individuell och beror på faktorer som ålder, kön, genetik och träningsbakgrund. Om du redan har en väldigt bra kondition så kommer det att ta längre tid att öka din konditionsnivå. Om du precis har börjat att träna regelbundet så kan du se en snabb ökning av konditionsnivån.

Innehållsförteckning