Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto 3 Användarhandbok

Bakgrundsbelysning

Du kan justera funktionerna för bakgrundsbelysningen i inställningarna under Allmänna » Bakgrundsbelysning.

  • Inställningen Standby-läge styr skärmens ljusstyrka när ingen bakgrundsbelysning är aktiverad (till exempel genom en knapptryckning). De två alternativen för Standby-läge är På och Av.

  • Funktionen Lyft för att väcka aktiverar standby-bakgrundsbelysningen i det vanliga tidsläget och aktiverar bakgrundsbelysningen i träningsläget när du lyfter handleden för att titta på klockan. De tre alternativen för Lyft för att väcka är följande:

    • På: Bakgrundsbelysningen aktiveras när du lyfter handleden i det vanliga tidsläget eller under ett träningspass.
    • Endast träning: Bakgrundsbelysningen aktiveras bara när du lyfter handleden under ett träningspass.
    • Av: Funktionen Lyft för att väcka är avaktiverad.
OBS:

Du kan också ställa in bakgrundsbelysningen så att den alltid är aktiverad. Tryck och håll ned mittknappen för att öppna menyn Genvägar, rulla ner till Bakgrundsbelysning och växla reglaget till att tvinga aktivering av bakgrundsbelysningen.

Innehållsförteckning