Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1000,00 Kr | SUUNTO CUSTOMIZER ÄR TILLBAKA | GRATIS RETURFRAKT

Suunto Ambit3 Sport Användarhandledning - 2.4

Rutter

Du kan skapa en rutt i Movescount. Alternativt kan du importera en rutt som har skapats med en annan klocka – från din dator till Movescount. Du kan också registrera en rutt med Suunto Ambit3 Sport och lägga upp den på Movescount (se Registrera banor).

Så här lägger du till en rutt:

 1. Besök www.movescount.com och logga in.
 2. Under Planera & skapa väljer du Rutter om du vill söka efter och lägga till befintliga rutter, eller Ruttplanerare om du vill skapa en egen rutt.
 3. Synkronisera Suunto Ambit3 Sport med Movescount med hjälp av Suunto Movescount App (starta synkroniserningen manuellt, se Synkronisera med mobilappen) eller genom att använda Moveslink och den medföljande USB-kabeln.

Du kan också ta bort rutter via Movescount.

Så här tar du bort en rutt:

 1. Besök www.movescount.com och logga in.
 2. Under Planera & skapa väljer du Ruttplanerare.
 3. Klicka på rutten du vill ta bort under MINA RUTTER och klicka sedan på TA BORT.
 4. Synkronisera Suunto Ambit3 Sport med Movescount med hjälp av Suunto Movescount App (starta synkroniserningen manuellt, se Synkronisera med mobilappen) eller genom att använda Moveslink och den medföljande USB-kabeln.

Att följa en rutt

Du kan följa en rutt som du hämtat till Suunto Ambit3 Sport från Movescount (se Rutter) eller registrerat från en träning (se Registrera banor).

TIPS:

Du kan också navigera som i något sportläge (seNavigera under träning).

Så här följer du en rutt:

 1. Öppna startmenyn genom att trycka på Start Stop.
 2. Skrolla till Navigation med Start Stop och öppna med Next.
 3. Skrolla till Routes med Start Stop och öppna med Next. Klockan visar antalet sparade rutter plus en lista över alla dina rutter.
 4. Skrolla till den rutt du vill navigera med Start Stop eller Light Lock. Välj med Next.
 5. Tryck på Next och välj Navigate. Du kan också välja View om du vill förhandsgranska en rutt.
 6. Klockan visar alla ruttpunkter på den rutt du valt. Skrolla till den ruttpunkt du önskar använda som startpunkt, antingen med Start Stop eller med Light Lock. Bekräfta med Next.
 7. Om du valt en ruttpunkt mitt i rutten visas en uppmaning på Suunto Ambit3 Sport att välja navigeringsriktning. Tryck på Start Stop för Forwards (framåt) eller Light Lock för Backwards (bakåt). Om du valt första ruttpunkten som startpunkt, navigerar Suunto Ambit3 Sport runt rutten framåt (från första till sista ruttpunkt). Om du valt sista ruttpunkten som startpunkt, navigerar Suunto Ambit3 Sport runt rutten bakåt (från sista till den första ruttpunkt).
 8. Om det är första gången du använder kompassen måste du kalibrera den (se Kalibrera kompassen). När du aktiverat kompassen, börjar klockan söka efter en GPS-signal och visar GPS found när den hittat en sådan.
 9. Börja navigera till den första ruttpunkten längs rutten. Klockan meddelar när du närmar dig denna och fortsätter automatiskt till nästa ruttpunkt.
 10. Före den sista ruttpunkten meddelar klockan att du nått ditt mål.

navigating route Ambit3

navigating route2 Ambit3

Så här hoppar du över en ruttpunkt längs rutten:

 1. Öppna alternativmenyn genom att hålla Next intryckt samtidigt som du följer en rutt.
 2. Tryck på Next och välj Navigation.
 3. Skrolla till Skip waypoint med Start Stop och välj med Next. Klockan hoppar över ruttpunkten i fråga och navigerar direkt till nästa.

skipping waypoint Ambit3

Under pågående navigering

Under navigering kan du trycka på View för att bläddra mellan följande vyer:

 1. fullständig banvy som visar hela rutten
 2. inzoomad vy över rutten Du kan ändra kartans riktning i inställningarna under ALLMÄNNA » Karta.
 3. Framåt upp: Visar den inzoomade kartan med riktning uppåt.
 4. Norr up: Visar den inzoomade kartan med riktning mot norr.
 5. vy för ruttpunktsnavigering

during navigation Ambit3

Fullständig banvy

I den fullständiga banöversikten visas följande information:

 • (1) Pil som visar var du befinner dig och pekar i den riktning du rör dig
 • (2) Nästa ruttpunkt längs rutten
 • (3) Första och sista ruttpunkt längs rutten
 • (4) Närmaste intressepunkt visas som en ikon
 • (5) Skala för den fullständiga banvyn

fulltrack view

OBS:

I den fullständiga vyn är norr alltid uppåt.

Vy för ruttpunktsnavigering

I vyn för ruttpunktsnavigering visas följande information:

 • (1) Pil som visar riktningen till nästa ruttpunkt
 • (2) Avstånd till nästa ruttpunkt
 • (3) Nästa ruttpunkt som du är på väg emot

waypoint view Ambit3

Innehållsförteckning