Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Spartan Ultra Användarhandbok - 2.6

Rutter

Du kan använda din Suunto Spartan Ultra för att navigera längs rutter. Planera din rutt i Suunto-appen och överför den till din klocka med nästa synkning.

Så här navigerar du en rutt:

  1. Dra ner eller tryck på den övre knappen för att öppna startprogrammet.
  2. Rulla till Navigering och tryck på ikonen eller tryck på mittknappen.

Navigation icon

  1. Rulla till Rutter och tryck på mittknappen för att öppna din ruttlista.

Routes list

  1. Rulla till den rutt du vill navigera till och tryck på mittknappen.
  2. Tryck på den övre knappen för att börja navigera.
  3. Tryck på den övre knappen igen när som helst när du vill stoppa navigeringen.

Tryck på skärmen och växla mellan översiktsskalan och en mer detaljerad vy.

Route overview

I den detaljerade vyn kan du zooma in och ut genom att trycka på skärmen eller hålla mittknappen intryckt. Justera zoomnivån med den övre och nedre knappen.

Route zoom

På navigeringsskärmen kan du svepa uppåt från skärmens nedre kant eller trycka på den nedre knappen för att öppna en lista med genvägar. Genvägarna ger dig snabb tillgång till navigeringsåtgärder som att spara din aktuella position eller välja en annan rutt för navigering.

Alla sportlägen med GPS har även ett ruttvalsalternativ. Se Navigera under träning.

Vägledning för navigering

När du navigerar en rutt hjälper klockan dig att hålla rätt kurs genom att ge dig ytterligare aviseringar medan du förflyttar dig.

Exempel: Om du förflyttar dig 100 meter utanför rutten meddelar klockan dig att du inte håller rätt kurs och talar även om för dig hur du ska komma tillbaka till rutten.

När du når en ruttpunkt eller en intressepunkt på vägen får du en avisering som visar distansen och den ungefärliga tiden till nästa ruttpunkt eller intressepunkt.

OBS:

Om du navigerar en rutt som korsar sig själv (t.ex. en rutt som ser ut som en åtta), och du tar av åt fel håll i korsningen, antar klockan att du avsiktligt valt att ta en annan färdväg. Klockan visar nästa ruttpunkt baserat på den aktuella, nya färdriktningen. Ta en titt på spårvyn för att se till att du rör dig åt rätt håll när du navigerar på en komplicerad rutt.

Höjdnavigering

Om du navigerar på en rutt som har höjdinformation kan du också navigera baserat på upp- och nedstigning med hjälp av displayen för höjdprofil. När du befinner dig på navigeringsskärmen (där rutten visas) sveper du åt vänster eller trycker på mittknappen för att växla till displayen för höjdprofil.

På displayen för höjdprofil visas följande information:

  • Högst upp: din nuvarande höjd
  • Mitten: höjdprofil med din nuvarande position
  • Längst ned: återstående upp- eller nedstigning (tryck på skärmen för att växla vy)

Altitude navigation

Om du kommer för långt från rutten när du använder höjdnavigering visas meddelandet Utanför rutten på displayen för höjdprofil. Om detta meddelande visas rullar du ner till skärmen för ruttnavigering för att komma tillbaka på rätt spår innan du fortsätter med höjdnavigeringen.

Innehållsförteckning