Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Spartan Ultra Användarhandbok - 2.6

GLONASS

GLONASS (Global Navigation Satellite System) är ett alternativ till GPS-systemet för satellitnavigering. Om du har GLONASS aktiverat kan din klocka registrera ett mer exakt spår under vissa förhållanden. GLONASS kan förbättra spårregistreringen i synnerhet i stadsmiljöer där det finns höga byggnader. I andra miljöer är det oftast bäst att inte aktivera GLONASS. Om du har GLONASS aktiverat förbrukar klockan mer batteri.

Så här aktiverar/inaktiverar du GLONASS:

  1. Välj ett sportläge som använder GPS.
  2. Öppna alternativmenyn och bläddra ned tills du kommer till GLONASS.
  3. Tryck på mittknappen för att aktivera/inaktivera GLONASS.
OBS:

GLONASS-inställningen är en global inställning. När du aktiverar GLONASS aktiveras det för alla sportlägen med GPS.

Innehållsförteckning