Suunto Spartan Ultra - Komma igång - Pekskärm och knappar

Suunto Spartan Ultra Användarhandbok - 2.0

Pekskärm och knappar

Pekskärm och knappar

Suunto Spartan Ultrahar en pekskärm och tre knappar som du kan använda för att navigera genom skärmar och funktioner.

Dra och tryck

 • navigera på skärmar och menyer genom att dra uppåt eller nedåt
 • dra åt höger eller vänster för att gå bakåt eller framåt bland skärmarna
 • visa fler skärmar och detaljer genom att dra vänster eller höger
 • välj ett objekt genom att trycka
 • visa alternativ information genom att trycka på skärmen
 • öppna menyn för aktuella alternativ genom att trycka och hålla ned
 • återgå till tidsskärmen från andra skärmar genom att dubbeltrycka

Övre knappen

 • tryck för att flytta uppåt i skärmar och menyer

Mittknappen

 • välj ett objekt genom att trycka
 • växla skärm genom att trycka
 • håll intryckt för att gå bakåt i inställningsmenyn
 • håll intryckt för att öppna menyn för aktuella alternativ

Nedre knappen

 • tryck för att förflytta dig nedåt i vyer och menyer

När du registrerar ett träningspass:

Övre knappen

 • tryck för att pausa eller återuppta registrering
 • håll intryckt för att ändra aktivitet

Mittknappen

 • tryck för att ändra display
 • håll intryckt för att öppna menyn för aktuella alternativ

Nedre knappen

 • tryck för att markera ett varv
 • håll intryckt för att låsa och låsa upp knapparna