Suunto Spartan Ultra - Egenskaper - Stör ej-läge

Suunto Spartan Ultra Användarhandbok - 2.0

Stör ej-läge

Stör ej-läget är en inställning som stänger av allt ljud och alla vibrationer, vilket gör läget användbart när klockan bärs i en teater eller i andra miljöer där du vill att den ska fungera som vanligt, utan att avge några ljud.

Så här aktiverar du Stör ej-läget:

  1. Från urtavlan, håll mittknappen intryckt för att öppna snabbmenyn. Du hittar alternativet Stör ej förvalt, längst upp i listan.

  2. Tryck på skärmen eller tryck på mittknappen för att bekräfta valet.

När du befinner dig i det här läget trycker du på valfri knapp för att avsluta. Tryck sedan på den övre högra knappen för att stänga av Stör ej-läget.

Om du har ställt in ett alarm kommer det att ringa och inaktivera Stör ej-läget och ringa som vanligt, såvida du inte snoozar alarmet.