Använda knapparna

Suunto Traverse Användarguide - 2.0

Använda knapparna

Suunto Traverse har fem knappar med vilka du kommer åt alla funktioner.

buttons Traverse

START:

 • tryck för att öppna startmenyn
 • tryck för att pausa eller återuppta en registrering eller tidtagning
 • tryck för att öka ett värde eller flytta upp i menyn
 • håll intryckt för att påbörja registrering eller öppna en lista över tillgängliga lägen
 • håll intryckt för att stoppa och spara en registrering

NEXT:

 • tryck för att växla skärm
 • tryck för att öppna/bekräfta en inställning
 • håll intryckt för att öppna/stänga alternativmenyn

LIGHT:

 • tryck för att aktivera bakgrundsbelysningen
 • tryck för att minska ett värde eller flytta ned i menyn
 • håll intryckt för att tända ficklampan
 • tryck för att släcka ficklampan

BACK LAP:

 • tryck för att återgå till föregående meny
 • tryck för att lägga till ett varv under pågående registrering
 • håll intryckt för att låsa eller låsa upp knapparna

VIEW:

 • tryck för att öppna ytterligare skärmvyer
 • håll intryckt för att spara intressepunkt
TIPS:

När du ska ändra värden kan du visa dem snabbare genom att hålla START eller LIGHT intryckt.