Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Traverse Användarhandbok - 2.1

Intressepunkter

Suunto Traverse innehåller GPS-navigering som gör det möjligt att navigera till en förvald plats som lagrats som en intressepunkt (POI).

OBS:

Du kan också navigera till en intressepunkt när du registrerar en aktivitet (se Registrera aktiviteter).

Så här navigerar du till en intressepunkt:

 1. Tryck på START för att öppna startmenyn.
 2. Rulla till NAVIGERA med START och tryck på NEXT.
 3. Rulla till POI (Intressepunkter) med LIGHT och tryck på NEXT.
 4. Rulla till den intressepunkt som du vill navigera till med START eller LIGHT och välj med NEXT.
 5. Tryck på NEXT igen för att välja Navigera. Om det är första gången du använder kompassen måste du kalibrera den (se Kalibrera kompassen). När kompassen har aktiverats börjar klockan söka efter en GPS-signal. All navigering registreras. Om din klocka har fler än ett sportläge blir du ombedd att välja ett.
 6. Börja navigera till intressepunkten.

Klockan visar skärmen för synlig väg, där du kan se din position och intressepunkten.

Om du trycker på VIEW får du ytterligare vägledning:

 • avstånd och riktning till intressepunkten i en rak linje
 • avstånd till intressepunkten och uppskattad tid för rutten baserat på din aktuella hastighet,
 • skillnaden mellan din aktuella höjd och intressepunktens höjd

navigating POI Traverse

När du står stilla eller rör dig långsamt (< 4 km/h) visar klockan riktningen till intressepunkten (eller ruttpunkten om du följer en rutt) baserat på kompassbäringen.

När du befinner dig i rörelse (> 4 km/h) visar klockan riktningen till intressepunkten (eller ruttpunkten om du följer en rutt) baserat på GPS.

Riktningen till målet (eller bäringen) visas med den tomma triangeln. Färdriktningen visas med de heldragna strecken högst upp på skärmen. Om du riktar in dessa mot varandra kan du vara säker på att du rör dig i rätt riktning.

navigating POI moving Traverse

Kontrollera var du befinner dig

Suunto Traverse gör det möjligt att kontrollera koordinaterna för din aktuella plats med GPS.

Så här kontrollerar du var du befinner dig:

 1. Tryck på START för att öppna startmenyn.
 2. Rulla till NAVIGERA med START och tryck på NEXT.
 3. Rulla till Plats med LIGHT och tryck på NEXT.
 4. Tryck på NEXT för att välja Aktuell.
 5. Klockan börjar söka efter en GPS-signal och visar GPS hittades när signalen har hittats. Därefter visas de aktuella koordinaterna på skärmen.
TIPS:

Du kan också kontrollera var du befinner dig under registreringen av en aktivitet genom att hålla NEXT intryckt för att öppna NAVIGERA i alternativmenyn, eller trycka på START på skärmen för synlig väg.

Lägga till en intressepunkt

Med Suunto Traversekan du spara din nuvarande plats eller ange en plats som intressepunkt.

Du kan lagra upp till 250 intressepunkter i klockan.

När du lägger till en intressepunkt väljer du en typ av intressepunkt (ikon) och ett intressepunktsnamn från en förinställd lista.

Så här sparar du en intressepunkt:

 1. Tryck på START för att gå till startmenyn.
 2. Bläddra till NAVIGERA med START och tryck på NEXT.
 3. Bläddra till Plats med LIGHT och tryck på NEXT.
 4. Välj Aktuell eller välj Definiera för att ändra värden för longitud och latitud manuellt.
 5. Tryck på START för att spara platsen.
 6. Välj ett passande namn för platsen. Rulla igenom namnalternativen med START eller LIGHT. Välj ett namn med NEXT.
 7. Tryck START för att spara intressepunkten.
TIPS:

Du kan snabbt spara din aktuella plats som en intressepunkt genom att hålla VIEW intryckt. Detta kan göras från valfri skärm.

Ta bort en intressepunkt

Du kan ta bort en intressepunkt direkt i klockan.

Så här tar du bort en intressepunkt:

 1. Tryck på START för att gå till startmenyn.
 2. Rulla till NAVIGERAmed START och tryck på NEXT.
 3. Bläddra till POI (Intressepunkter) med LIGHT och tryck på NEXT.
 4. Rulla till den intressepunkt du vill ta bort med START eller LIGHT och välj med NEXT.
 5. Bläddra till Ta bort med START och tryck på NEXT.
 6. Tryck på START för att bekräfta

Innehållsförteckning