Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Traverse Användarhandbok - 2.1

Servicemenyn

Öppna servicemenyn genom att hålla BACK LAP och START intryckta samtidigt.

enter service

Servicemenyn innehåller följande funktioner:

 • Info:
  • Air pressure: visar aktuellt absolut lufttryck och aktuell temperatur.
  • Version: visar aktuell version av program- och maskinvara.
  • BLE: visar aktuell version av Bluetooth Smart.
 • Display:
  • LCD-test: testa att LCD-skärmen fungerar på rätt sätt.
 • ÅTGÄRD:
  • Stäng av strömmen: sätt klockan i viloläge.
  • GPS-återställning: återställ GPS:en
OBS:

Stäng av strömmen är ett lågenergiläge. Genomför de vanliga startåtgärderna för att aktivera enheten. Alla inställningar utom tid och datum behålls. Bekräfta inställningarna med hjälp av startguiden.

OBS:

Klockan växlar till energisparläge när den inte har använts under tio minuter. Klockan återaktiveras vid rörelse.

OBS:

Innehållet på servicemenyn kan komma att ändras utan föregående meddelande i samband med uppdatering.

Nollställa GPS:en

Om GPS:en inte hittar en signal, kan du nollställa den på servicemenyn.

Så här nollställer du GPS:en:

 1. Rulla till ÅTGÄRD med LIGHT och öppna med NEXT.
 2. Tryck på LIGHT för att rulla till GPS-återställning och öppna med NEXT.
 3. Tryck på START för att bekräfta GPS-nollställningen, eller tryck på LIGHT för att avbryta.
OBS:

Nollställning av GPS återställer GPS-data och värden för kalibrering av kompassen. Sparade loggar raderas inte.

Innehållsförteckning