Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Traverse Användarhandbok - 2.1

Para ihop pulssensorn

Tillvägagångssättet för ihopsättning kan variera beroende på typen av pulssensor. Läs användarhandboken för enheten som du ska para ihop med Suunto Traverse innan du fortsätter.

Så här parar du ihop en pulssensor:

  1. Aktivera pulssensorn.
  2. Håll NEXT intryckt för att öppna alternativmenyn.
  3. Rulla till ANSLUTNING med LIGHT och välj med NEXT.
  4. Tryck på NEXT igen för att öppna Parkoppla.
  5. Rulla till Pulsbälte med LIGHT och tryck på NEXT.
  6. Håll Suunto Traverse nära enheten som ska paras ihop och vänta tills Suunto Traverse meddelar att ihopkopplingen lyckades.

Innehållsförteckning