Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Traverse Användarhandbok - 2.1

Kompass

Suunto Traverse har en digital kompass med vilken du kan orientera dig i förhållande till den magnetiska nordpolen. Kompassen kompenserar för lutning och visar korrekta värden även när den inte är i horisontellt läge.

Du kan visa/dölja kompasskärmen på startmenyn under DISPLAYER » Kompass.

Den förinställda kompasskärmen innehåller följande information:

 • mittenraden: kompassriktning i grader
 • understa raden: tryck VIEW för att se tid, kardinalstreck eller tom (inget värde)

compass Traverse

Du kan ändra informationen på kompasskärmen från alternativmenyn under Allmänna » Format » Kompassenhet. Välj det första värdet som ska visas i mitten av kompasskärmen: grader, milliradian eller kardinalstreck.

Kompassen växlar automatiskt till energisparläge efter en minut. Återaktivera den med START.

Kalibrera kompassen

Innan du använder kompassen för första gången måste du kalibrera den. Vrid och vänd klockan i olika riktningar tills den avger en signal som indikerar att kalibreringen är klar.

calibrating compass

Om kalibreringen lyckades visas meddelandet Kalibreringen lyckades. Om kalibreringen misslyckades, visas meddelandet Kalibreringen misslyckades. Tryck på START om du vill göra ett nytt kalibreringsförsök.

Om du redan har kalibrerat kompassen och vill kalibrera om den, kan du göra det manuellt.

Så här kalibrerar du kompassen manuellt:

 1. Håll NEXT intryckt för att öppna alternativmenyn.
 2. Rulla till NAVIGERA med START och öppna med NEXT.
 3. Rulla till Inställningar med LIGHT och välj med NEXT.
 4. Rulla till Kompass med LIGHT och välj med NEXT.
 5. Tryck på NEXT för att välja Kalibrering.

Inställning av missvisning

Ställ in ett exakt missvisningsvärde så att du får korrekta kompassvärden.

Papperskartor är geografiskt inställda mot nordpolen. Kompasser pekar däremot mot den magnetiska nordpolen – ett område ovanför jordklotet dit jordens magnetfält drar. Eftersom den magnetiska nordpolen och den geografiska nordpolen inte finns på samma plats, måste du ställa in missvisningen på kompassen. Missvisningen är vinkeln mellan den magnetiska och den geografiska nordpolen.

Missvisningsvärdet visas på de flesta kartor. Den magnetiska nordpolen flyttas något varje år, så det mest korrekta missvisningsvärdet erhåller du via internet (till exempel på www.magnetic-declination.com).

Orienteringskartor är däremot ritade utifrån den magnetiska nordpolen. Det innebär att när du använder en orienteringskarta måste du stänga av korrigeringen av missvisning genom att ställa in missvisningsvärdet till 0 grader.

Så här anger du missvisningsvärdet:

 1. Håll NEXT intryckt för att öppna alternativmenyn.
 2. Rulla till NAVIGERA med START och öppna med NEXT.
 3. Rulla till Inställningar med LIGHT och välj med NEXT.
 4. Rulla till Kompass med LIGHT och välj med NEXT.
 5. Rulla till Missvisning med LIGHT och välj med NEXT.
 6. Stäng av missvisningen med --. Du kan också välja V (väst) eller Ö (öst). Ange missvisningsvärdet med START eller LIGHT.

setting declination Traverse

 1. Tryck på NEXT för att bekräfta inställningen.
TIPS:

Du kan också öppna navigeringsmenyn och kompassinställningarna med START när du navigerar.

Inställningar för bäring

Du kan markera riktningen till ditt mål i relation till norr med funktionen för att låsa bäringen.

Så här låser du en bäring:

 1. Aktivera kompassen, håll klockan framför dig och vänd dig i riktning mot ditt mål.
 2. Tryck på BACK LAP för att låsa aktuell gradangivelse på klockan som bäring.
 3. En tom triangel visar den låsta bäringen i relation till norrindikatorn (fylld triangel).
 4. Tryck på BACK LAP om du vill radera den låsta bäringen.

setting bearing lock Traverse

OBS:

Om du använder kompassen när du registrerar en aktivitet fungerar knappen BACK LAP endast för att låsa och radera bäringen. Stäng kompassvyn om du vill registrera ett varv med BACK LAP.

Innehållsförteckning