Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Traverse Användarhandbok - 2.1

Väderindikatorer

Förutom barometergrafen (se Använda barometerprofilen) har Suunto Traverse två väderindikatorer: vädertrend och stormvarning.

Vädertrendindikatorn visas som en vy på tidsskärmen så att du snabbt kan se väderomslag.

time weather trend

Vädertrendindikatorn består av två streck som bildar en pil. Varje streck motsvarar en tretimmarsperiod. Vid en förändring i barometertrycket på mer än 2 hPa (0,59 inHg) under en tretimmarsperiod byter pilen riktning. Till exempel:

weather trend droppingtrycket föll kraftigt under de senaste sex timmarna.
weather trend steady risingtrycket var stabilt, men steg kraftigt under de senaste tre timmarna
weather trend rising droppingtrycket steg kraftigt, men föll kraftigt under de senaste tre timmarna.

Stormvarning

Ett kraftigt fall i barometertrycket innebär vanligen att oväder är på väg och att du bör söka skydd. När funktionen stormvarning är aktiverad avger Suunto Traverse en alarmsignal och en oväderssymbol blinkar när trycket faller 4 hPa (0,12 inHg) eller mer under en tretimmarsperiod.

Stormvarningen är inaktiverad i som standard. Du kan aktivera den i alternativmenyn under ALLMÄNNA » Stormvarning.

OBS:

Stormvarningen fungerar inte om du har aktiverat höjdmätarinställningarna.

Tryck på valfri knapp för att stänga av stormvarningen. Om du inte trycker på någon knapp upprepas alarmet en gång efter fem minuter. Oväderssymbolen syns på skärmen tills väderförhållandena har stabiliserats (tryckfallet saktar ner).

Om en stormvarning ges medan du registrerar en aktivitet genereras ett särskilt varv (som kallas för stormvarning).

Innehållsförteckning