Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Traverse Användarhandbok - 2.1

Justera inställningar

Du kan ändra inställningarna för Suunto Traverse direkt i klockan.

Så här ändrar du inställningarna på klockan:

  1. Håll NEXT nedtryckt för att gå till alternativmenyn.

enter options

  1. Rulla i menyn med START och LIGHT.
  2. Tryck på NEXT för att gå till en inställning.
  3. Tryck på START och LIGHT för att justera inställningsvärdena och bekräfta med NEXT.

change settings Traverse

  1. Tryck på BACK LAP för att gå tillbaka till den tidigare menyn, eller håll NEXT intryckt för att avsluta.

Innehållsförteckning