Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Traverse Användarhandbok - 2.1

FusedAlti

FusedAltiTM ger en höjdangivelse som är en kombination av GPS- och barometerhöjd. Det minimerar effekten av tillfälliga fel och missvisningsfel i den slutliga höjdangivelsen.

OBS:

Som standard mäts höjden med FusedAlti under registreringar med GPS samt vid navigering. När GPS:en är avstängd, mäts höjden med barometersensorn.

Om du inte vill använda FusedAlti vid höjdmätningar kan du ställa in referensvärdet med höjd eller lufttryck vid havsnivå.

Du kan söka efter ett nytt referensvärde med FusedAlti genom att aktivera den i alternativmenyn under HÖJD-BARO » Referens » FusedAlti.

Vid goda förhållanden tar det 4–12 minuter för FusedAlti att hitta ett referensvärde. Under den tiden visar Suunto Traverse barometerhöjd tillsammans med symbolen ~ före avläsningen för att indikera att angivelsen kanske inte är korrekt.

Innehållsförteckning