Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Traverse Användarguide - 2.0

Inställning

För att få ut så mycket som möjligt av din Suunto Traverse, rekommenderar vi att du hämtar Suunto Movescount App och skapar ett kostnadsfritt konto på Suunto Movescount innan du startar upp klockan. Du kan också besöka movescount.com för att skapa ett användarkonto.

Så här börjar du använda klockan:

  1. Håll START intryckt för att aktivera enheten.
  2. Tryck START eller LIGHT för att skrolla till önskat språk och tryck på NEXT för att välja.

select language

  1. Följ anvisningarna i startguiden för att slutföra grundinställningarna. Välj värden med START eller LIGHT och tryck på NEXT för att bekräfta och gå till nästa steg.

startup wizard Traverse

När du har slutfört inställningarna laddar du klockan med den medföljande USB-kabeln tills batteriet är helt laddat.

connect USBcable

OBS:

Om en blinkande batterisymbol visas måste Suunto Traverse laddas innan den startas.

OBS:

Om batteriet dör och du laddar produkten igen, håler dul START intryckt för att starta den.