Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Traverse Alpha Användarhandbok - 2.1

Aviseringar

Om du har parkopplat din Suunto Traverse Alpha med Suunto-appen (se Suunto-appen) kan du ta emot meddelanden om samtal, andra meddelanden och aviseringar på klockan.

notifications Traverse

Så här får du meddelanden på klockan:

  1. Håll NEXT intryckt för att öppna alternativmenyn.
  2. Tryck på LIGHT för att bläddra till ANSLUTNING och tryck på NEXT.
  3. Tryck på LIGHT för att bläddra till Meddelanden.
  4. Växla på/av med LIGHT.
  5. Avsluta genom att hålla NEXT intryckt.

När du har aktiverat meddelanden avger din Suunto Traverse Alpha en ljudsignal (se Ljud och vibration) och visar en meddelandeikon på den nedersta raden vid varje ny händelse.

Så här visar du meddelanden på klockan:

  1. Tryck på START för att öppna startmenyn.
  2. Bläddra till NOTISER med START och tryck på NEXT.
  3. Bläddra igenom meddelandena med START eller LIGHT.

Högst tio meddelanden kan visas samtidigt. Meddelandena lagras i klockan tills du raderar dem från den mobila enheten. Meddelanden som är äldre än en dag visas inte.

Innehållsförteckning