Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Traverse Alpha Användarhandbok - 2.1

Tidtagarur

Du kan aktivera eller inaktivera tidtagaruret på startmenyn.

Så här aktiverar du tidtagaruret:

 1. Tryck på START för att öppna startmenyn.
 2. Rulla till DISPLAYER med LIGHT och tryck på NEXT.
 3. Rulla till Stoppur med LIGHT och tryck på NEXT.

När tidtagaruret är aktiverat kan du öppna det genom att hålla inne NEXT tills tidtagaruret visas.

stopwatch Traverse

OBS:

Tidtagaruret visas inte när en aktivitet registreras.

Så här använder du tidtagaruret:

 1. Tryck på START på den aktiverade tidtagarursskärmen för att starta tidtagningen.
 2. Tryck på BACK LAP för att registrera ett varv, eller på START för att pausa tidtagaruret. Om du vill se varvtiderna trycker du på BACK LAP när tidtagaruret är pausat.
 3. Tryck på START för att fortsätta.
 4. Om du vill nollställa tiden håller du START intryckt när tidtagaruret är pausat.

När tidtagaruret är igång kan du:

 • tryck på VIEW för att växla mellan tidtagning och varvtid på skärmens nedersta rad
 • växla till skärmen Tid med NEXT
 • öppna alternativmenyn genom att hålla NEXT intryckt.

Inaktivera tidtagaruret när du inte längre vill se det.

Så här döljer du tidtagaruret:

 1. Tryck på START för att öppna startmenyn.
 2. Rulla till DISPLAYER med LIGHT och tryck på NEXT.
 3. Rulla till Stoppa stoppur med LIGHT och tryck på NEXT.

Innehållsförteckning