Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Traverse Alpha Användarhandbok - 2.1

Nedräknare

Du kan ställa in nedräknaren från en förinställd tid till noll. Du kan dölja/visa den från startmenyn under DISPLAYER » Nedräkning.

När nedräknaren är aktiverad kan du öppna den genom att hålla inne NEXT tills tidtagaruret visas.

countdown timer Traverse

Standard för nedräknaren är fem minuter. Du kan justera tiden genom att trycka på VIEW.

TIPS:

Du kan pausa och återuppta nedräkningen med START.

OBS:

Nedräknaren är inte tillgänglig under pågående registrering av en aktivitet.

Innehållsförteckning