Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Traverse Alpha Användarhandbok - 2.1

Skärmar

Suunto Traverse Alpha levereras med flera olika funktioner, till exempel kompass (se Kompass) och tidtagarur (se Tidtagarur). Dessa hanteras som skärmar som kan visas genom att trycka på NEXT. Vissa av skärmarna visas permanent, medan andra kan visas och döljas efter dina önskemål.

Så här visar och döljer du skärmar:

 1. Tryck på START för att öppna startmenyn.
 2. Skrolla till DISPLAYER med LIGHT och tryck på NEXT.
 3. Aktivera eller inaktivera en funktion i listan genom att skrolla till den med START eller LIGHT och sedan trycka på NEXT. Håll NEXT intryckt när du vill stänga skärmmenyn.

Sportlägena (se Sportlägen) innehåller flera skärmar som du kan anpassa så att de visar olika typer av information under registreringen.

Justera skärmkontrasten

Du kan öka eller minska skärmkontrasten i klockinställningarna på din Suunto Traverse Alpha.

Så här justerar du skärmkontrasten:

 1. Håll NEXT intryckt för att öppna alternativmenyn.
 2. Tryck på NEXT för att öppna ALLMÄNNA inställningarna.
 3. Tryck på NEXT för att öppna Ljud/skärm.
 4. Rulla till Skärmens kontrast med LIGHT och öppna med NEXT.
 5. Öka kontrasten med START eller minska den med LIGHT.
 6. Håll NEXT intryckt för att avsluta.

Invertera färgen på skärmen

Ändra skärmen mellan mörk och ljus med klockans inställningar.

Så här inverterar du skärmen i klockinställningarna:

 1. Håll NEXT intryckt för att öppna alternativmenyn.
 2. Tryck på NEXT för att öppna inställningen ALLMÄNNA.
 3. Tryck på NEXT för att öppna Ljud/skärm.
 4. Rulla till Invertera skärm med START och invertera med NEXT.

Innehållsförteckning