Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Traverse Alpha Användarhandbok - 2.1

Registrera aktiviteter

Använd sportlägena (se Sportlägen) när du vill registrera aktiviteter och se information under träningen.

Suunto Traverse Alpha kommer med tre sportlägen: Vandring, Jakt och Fiske. Starta en registrering med START och tryck sedan på NEXT för att öppna SPELA IN.

Så länge det bara finns ett sportläge på klockan startar registreringen direkt. Om du lägger till ytterligare sportlägen måste du välja det sportläge du vill använda och sedan trycka på NEXT för att starta registreringen.

TIPS:

Du kan också snabbstarta registreringen genom att hålla START intryckt.

Innehållsförteckning