Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Traverse Alpha Användarhandbok - 2.1

Inställning

Så här börjar du använda klockan:

  1. Håll START intryckt för att aktivera enheten.
  2. Tryck på START eller LIGHT för att bläddra till det språk du vill ha och tryck på NEXT för att välja.

select language

  1. Följ anvisningarna i startguiden för att slutföra grundinställningarna. Ange värden med START eller LIGHT och tryck på NEXT för att bekräfta och fortsätta till nästa steg.

startup wizard Traverse

När du har slutfört inställningarna laddar du klockan med den medföljande USB-kabeln tills batteriet är helt laddat.

connect USBcable

OBS:

Om en blinkande batterisymbol visas måste Suunto Traverse Alpha laddas innan den startas.

OBS:

Om batteriet dör och du laddar produkten igen, håler dul START intryckt för att starta den.

Innehållsförteckning