Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Traverse Alpha Användarhandbok - 2.1

Tid

Tidsskärmen på Suunto Traverse Alpha visar följande information:

 • översta raden: datum
 • mellanraden: tid
 • nedersta raden: ändra med VIEW för att visa ytterligare information som soluppgång/solnedgång, höjd och batterinivå.

I alternativmenyn under ALLMÄNNA » Tid/datum kan du ställa in följande:

 • Dubbla tidszoner
 • Alarm
 • Tid och datum

Alarmklocka

Du kan använda Suunto Traverse Alpha som väckarklocka. Aktivera/inaktivera alarmet och ställ in alarmklockan i alternativmenyn under ALLMÄNNA » Tid/datum » Alarm.

När alarmet är aktiverat visas alarmsymbolen på de flesta skärmar.

När larmet ringer kan du:

 • Snooza genom att trycka på LIGHT. Alarmsignalen stängs av och ringer igen var femte minut tills du stänger av den. Du kan snooza upp till tolv gånger under sammanlagt en timme.
 • Stäng av med START. Alarmet stängs av och sätts igång igen vid samma tid nästa dag om du inte inaktiverar det i alternativmenyn.

alarm clock

OBS:

När du snoozar blinkar alarmikonen på skärmen Tid.

Tidssynkronisering

Din Suunto Traverse Alpha tid kan uppdateras genom din smartphone, dator (SuuntoLink) eller GPS-tid.

När du ansluter din klocka till datorn med USB-kabeln, så uppdaterar SuuntoLink automatiskt din klocktid och datum efter datorklockan.

GPS-tid

GPS-tid korrigerar glappet mellan Suunto Traverse Alpha och GPS-tid. GPS-tid kontrollerar och korrigerar tiden när en GPS-fixering hittas (till exempel vid registrering av en aktivitet eller när en intressepunkt sparas).

GPS-tid är aktiverad som standard. Du kan inaktivera den i alternativmenyn under ALLMÄNNA » Tid/datum »Tid & Datum.

Sommartid

Med Suunto Traverse AlphaStöder sommartidsjusteringar om GPS-tid är på

Du kan justera inställningen för sommartid i alternativmenyn under ALLMÄNNA » Tid/datum »Tid & Datum.

Det finns tre inställningar:

 • Automatisk – automatisk justering för sommartid på GPS-plats
 • Vintertid – alltid vintertid
 • Sommartid – alltid sommartid

Innehållsförteckning