Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Traverse Alpha Användarhandbok - 2.1

rutter

Du kan skapa en rutt i Movescount, eller importera en rutt som skapats med en annan tjänst.

Så här lägger du till en rutt:

 1. Gå till www.movescount.com och logga in.
 2. Synka din Suunto Traverse Alpha med Movescount genom att använda Suuntolink och den medföljande USB-kabeln.

Rutter kan också raderas genom Movescount.

Följa en rutt

Du kan navigera en rutt som du har överfört till din Suunto Traverse Alpha från Movescount (se rutter) eller från en logg i din loggbok med GPS-data. En förhandsvisning av rutten som baseras på ruttlistan eller loggboksvalet visas.

Om det är första gången du använder kompassen måste du kalibrera den (se Kalibrera kompassen). När kompassen har aktiverats börjar klockan söka efter en GPS-signal. När klockan hittar en GPS-signal kan du börja följa rutten.

Så här följer du en rutt:

 1. Tryck på START för att öppna startmenyn.
 2. Skrolla till NAVIGERA med START och tryck på NEXT.
 3. Skrolla till Rutter eller NAVIGERA och tryck på NEXT för att öppna.
 4. Skrolla till rutten du vill navigera med START eller LIGHT och tryck på NEXT.
 5. Tryck på NEXT för att välja Navigera. All navigering registreras. Om din klocka har fler än ett sportläge blir du ombedd att välja ett.
 6. Tryck på Framåt eller Bakåt för att välja den riktning du vill navigera i (från den första eller sista ruttpunkten).

route select direction

 1. Börja navigera Klockan meddelar dig när du närmar dig början av rutten.

route begin

 1. Klockan meddelar dig när du är framme vid målet.
TIPS:

Du kan också börja följa en rutt när en aktivitet registreras (se Registrera aktiviteter).

Under pågående navigering

Under navigering kan du trycka på VIEW för att bläddra mellan följande vyer:

 • fullständig banöversikt som visar hela rutten
 • inzoomad vy: som standard har den inzoomade vyn en skala på 100 m (0,1 mi), eller större om du är långt ifrån rutten

Banöversikt

I den fullständiga banöversikten visas följande information:

 • (1) Pil som visar var du befinner dig och pekar i den riktning du rör dig
 • (2) början och slutet av rutten
 • (3) Närmaste intressepunkt visas som en ikon
 • (4) skala av banvyn.

route track view

OBS:

I den fullständiga banvyn är norr alltid upp.

Kartans riktning

Du kan ändra kartans riktning i alternativmenyn under NAVIGERA » Inställningar » Karta » Inriktning.

 • Framåt upp: Visar den inzoomade kartan med riktning uppåt.
 • Norr up: Visar den inzoomade kartan med riktning mot norr.

Vy över stigningsprofil

I vyn över stigningsprofilen visas följande information:

 1. Kvarstående stigning
 2. Diagram över höjdprofil i realtid
 3. Återstående nedstigning

ascent profile Traverse

Om du avviker för långt från banans rutt kommer profilgrafen inte att uppdateras. Istället kommer texten Utanför rutten att visas under grafen. Du måste återvända till banan för att få korrekta stigningsberäkningar.

Innehållsförteckning