Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 7 Gabay sa User

Table of Content
Table of Content

Ang Trademark

Suunto 7, mga logo nito, at iba pang trademark ng Suunto at mga inimbentong pangalan ay mga nakarehistro o hindi nakarehistrong trademark ng Suunto Oy. Lahat ng karapatan ay nakareserba.

Google, Wear OS by Google, Google Play, Google Pay, Google Fit at iba pang nauugnay na mga marka at logo ay mga trademark ng Google LLC.

Ang App Store at iPhone ay mga trademark ng Apple Inc., na nakarehistro sa U.S. at iba pang bansa.

Ang ibang trademark at trade name ng mga iyon ay sa kani-kanilang mga may-ari.

Table of Content