Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 7 Gabay sa User

Table of Content
Table of Content
  • Bantayan ang iyong heart rate gamit ang Suunto 7

Bantayan ang iyong heart rate gamit ang Suunto 7

watch-heart-rate-sensor

Suunto 7 ay gumagamit ng teknolohiyang wrist heart rate (WHR), na kilala ring optical heart rate, na nagsusukat ng heart rate sa pamamagitan ng mga LED para subaybayan ang pagdaloy ng dugo sa iyong pupulsuhan. Ang ibig sabihin nito, makikita mo ang iyong data ng tibok ng puso habang nag-eehersisyo ka o sa pang-araw-araw na paggamit nang walang heart rate strap sa dibdib.

Mga salik na nakakaapekto sa mga pagsukat ng wrist heart rate
Paano isuot ang iyong relo para mapahusay ang mga pagsukat ng HR
Heart rate habang nag-eehersisyo

PAALALA:

Hindi sinusuportahan ng Suunto Wear app ang paggamit ng isang external na heart rate belt.

Mga salik na nakakaapekto sa mga pagsukat ng wrist heart rate

  • Dapat isuot ang relo nang direktang nakalapat sa iyong balat. Wala dapat tela, gaano man kanipis, sa pagitan ng sensor at ng iyong balat.
  • Posibleng kailangang iusog ang relo pataas sa iyong braso sa bahagi kung saan karaniwang nagsusuot ng mga relo. Binabasa ng sensor ang pagdaloy ng dugo sa tissue, kaya kung mas marami itong mababasang tissue, mas maganda.
  • Puwedeng mabago ang katumpakan ng mga reading ng sensor dahil sa mga paggalaw ng braso at pagkilos ng kalamnan, gaya ng paghawak sa isang tennis racket.
  • Kapag mabagal ang tibok ng puso mo, puwedeng hindi maging stable ang mga reading ng sensor. Makakatulong ang ilang minuto munang pag-eehersisyo bago ka magsimulang mag-record.
  • Nahaharangan ng kulay ng balat at mga tattoo ang liwanag, at nakakahadlang ang mga ito sa pagkuha ng mga maaasahang reading mula sa optical sensor.
  • Puwedeng hindi makapagbigay ang optical sensor ng mga tumpak na reading ng heart rate para sa mga aktibidad sa paglalangoy.

Paano isuot ang iyong relo para mapahusay ang mga pagsukat ng HR

Ang katumpakan ng pagsukat ng optical HR ay naiimpluwensyahan ng ilang salik at na puwede itong mag-iba-iba depende sa tao. Ang isa sa mga salik na may malaking epekto ay ang pagsusuot mo sa iyong relo. Puwedeng maging mas tumpak ang mga reading ng iyong heart rate kapag tama ang higpit. Magsimula sa mga sumusunod na tip, pagkatapos ay subukan at baguhin ang pagkakasuot ng iyong relo hanggang sa mahanap mo ang personal na optimal spot mo.

watch-wearing-daily-use

Sa pang-araw-araw na paggamit

Isuot ang iyong relong Suunto kahit man lang 1 daliri ang taas mula sa buto ng iyong pupulsuhan at siguraduhin na tama ang higpit ng iyong relo. Dapat ay laging nakadikit ang iyong relo sa balat mo nang sa gayon ay hindi mo makita ang liwanag mula sa sensor.

watch-wearing-exercise

Habang nag-eehersisyo

Subukan ang higpit – tiyaking nasa pinakamataas na bahagi ng iyong pupulsuhan ang relo, at na hindi ito bababa habang nag-eehersisyo ka. Ang magandang palatandaan ay ang isuot ito nang mga 2 daliring lapad ang taas mula sa buto ng iyong pupulsuhan. Muli, siguraduhing isusuot mo ang relo nang may tamang higpit at nakadikit sa balat, pero hindi sa paraang nakakapigil na ito sa pagdaloy ng dugo.

Napakaluwag

watch-wearing-too-loose

Tama lang

watch-wearing-just-right

BABALA:

Puwedeng hindi maging tumpak ang feature na optical heart rate para sa bawat user sa bawat aktibidad. Puwede ring maapektuhan ng natatanging anatomiya at kulay ng balat ng isang indibidwal ang kanyang optical heart rate. Puwedeng mas mataas o mas mababa ang aktwal na heart rate mo kaysa sa reading ng optical sensor.

BABALA:

Para lang sa paglilibang; hindi para sa medikal na paggamit ang feature na optical heart rate.

BABALA:

Ugaliing kumonsulta sa doktor bago magsimula ng programa sa pagsasanay. Puwedeng magdulot ng matinding pinsala ang labis na pagpapagod.

BABALA:

Puwedeng magkaroon ng allergic na reaksyon o iritasyon sa balat kapag nakalapat ang mga produkto sa balat, kahit na sumusunod ang aming mga produkto sa mga pamantayan ng industriya. Kapag nangyari ito, ihinto kaagad ang paggamit nito at kumonsulta sa doktor.

Table of Content