Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 7 Gabay sa User

Table of Content
Table of Content
  • Kontrolin ang relo habang nag-eehersisyo

Kontrolin ang relo habang nag-eehersisyo

I-on ang display
Palitan ang mga view ng ehersisyo
Buksan ang ibang app habang nag-eehersisyo
Paggamit ng mga button at touch screen habang nag-eehersisyo

I-on ang display

Habang nag-eehersisyo, awtomatikong inililipat ng Suunto Wear app ang display sa low-power mode pagkalipas ng 10 segundo ng pagiging inactive.

Para i-on ang display para tingnan ang iyong mga istatistika, puwede mong:

  • Ipihit ang iyong pupulsuhan*
  • Pindutin ang Power button

suunto-wear-app-exercise-ambient

* Naka-disable habang lumalangoy para mas mapahaba ang itatagal ng baterya.

PAALALA:

Habang nasa sports sa tubig, gaya ng paglalangoy at kayaking, naka-disable ang touch screen para sa Suunto Wear app para hindi magdulot ang tubig ng mga hindi kanais-nais na pagkilos dahil sa pagkakapindot.

Kung lalabas ka sa Suunto Wear app habang nasa anumang ehersisyo (kasama ang paglalangoy), ie-enable ang touch screen.

Palitan ang mga view ng ehersisyo

suunto-wear-app-exercise-carousel

Nakadepende sa pipiliin mong sport mode ang mga istatistikang puwede mong subaybayan. Karamihan ng mga sport mode ay may 2 hanggang 4 na iba't ibang mga view ng ehersisyo na nagpapakita sa pinakanauugnay na data ng ehersisyo para sa bawat sport. Kapag nagsasagawa ka ng sports outdoor, puwede mo ring makita ang iyong track sa mapa.

Para magpabago-bago ng mga view:

  • Pindutin ang gitnang button
  • Mag-swipe pakaliwa o pakanan

Buksan ang ibang app habang nag-eehersisyo

suunto-wear-app-exercise-exit

Kung kailangan mong gumamit ng isa pang app habang nag-eehersisyo, halimbawa para laktawan ang isang kanta o tingnan ang lagay ng panahon, puwede kang lumabas sa Suunto Wear app at magpatuloy sa pag-record ng ehersisyo.

  1. Pindutin ang Power button para pumunta sa watch face.
  2. Gamitin ang relo ayon sa gusto mo.
  3. Pindutin ang Power button para bumalik sa watch face.
  4. Pindutin ang kanang button sa itaas para bumalik sa iyong ehersisyo.
PAALALA:

Kung aalis ka sa Suunto Wear app habang nag-eehersisyo ka, tandaang puwedeng malakas na kumonsumo ng baterya ang ilang pagkilos at app, na posibleng makaapekto sa kung gaano ka katagal makakapag-record ng iyong ehersisyo.

Paggamit ng mga button at touch screen habang nag-eehersisyo

Puwede mong pasimulan ang iyong ehersisyo at i-adjust ang relo mo habang nag-eehersisyo kahit ikaw ay nakagwantes o nakalubog sa tubig. Naka-optimize ang lahat ng feature sa sport para gumana sa pamamagitan ng mga button kapag kailangan lang.

Magpabago-bago ng view
Pindutin ang gitnang button o mag-swipe pakaliwa o pakanan para makakita ng ibang sukatan o tingnan ang mapa.

Mag-pause
Pindutin ang kanang button sa itaas. Pindutin muli para magpatuloy.

Tapusin
Pindutin ang kanang button sa itaas, pagkatapos ay pindutin ang kanang button sa ibaba.

Magmarka ng lap
Pindutin ang kanang button sa ibaba.

Mag-lock ng mga button
Pindutin nang matagal ang gitnang button.

Kontrolin ang mapa
Habang nasa map view, gamitin ang kanang button sa itaas at sa ibaba para mag-zoom in at mag-zoom out.

Mag-adjust ng mga opsyon ng ehersisyo
Habang nasa exercise view, pindutin nang matagal ang kanang button sa ibaba o mag-swipe pataas mula sa ibaba ng screen para buksan ang menu.

Magpalit ng istilo ng mapa
Habang nasa map view, pindutin nang matagal ang ibabang button o mag-swipe pataas mula sa ibaba ng screen para buksan ang menu.

Table of Content