Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Vertical Потребителско ръководство - 1.2

История на изкачвания

Suunto Ambit3 Vertical наблюдава вашата цялостна история на изкачване въз основа на записаните ви движения. Историята на изкачванията ви дава цялостна картина за промяната в надморска височина от всеки ден до най-високото изкачване изобщо.

Историята на изкачванията се показва по подразбиране, като натиснете Next. За повече информация относно показване или скриване на дисплеи вижте Дисплеи.

ascent history

В дисплея за показване на историята на изкачванията имате четири изгледа, през които можете да превъртате, като натискате View. Този изглед ви показва изкачването в надморска височина през последните седем дни, като днешният ден се пада най-вдясно.

ascent history 1week

Следващият изглед ви показва изкачването в надморска височина за 30 дни, като започва от датата, посочена отгоре на дисплея. Можете да нулирате началната дата към днешната, като натиснете Back Lap.

ascent history 2month

След 30-дневния изглед получавате обобщение за текущата календарна година, като всяка колона в графиката представлява един месец.

ascent history 3year

Последният изглед показва общото ви изкачване в надморска височина за всички времена (откакто използвате часовника). Средният ред показва общото ви време на изкачване, а долният ред показва общо изкачената надморска височина.

ascent history 4alltime

Table of Content