История на изкачвания
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Vertical Потребителско ръководство - 1.1

Table of Content

История на изкачвания

Product name наблюдава вашата цялостна история на изкачване въз основа на записаните ви движения. Историята на изкачванията ви дава цялостна картина за промяната в надморска височина от всеки ден до най-високото изкачване изобщо.

Историята на изкачванията се показва по подразбиране, като натиснете Next. За повече информация относно показване или скриване на дисплеи вижте Дисплеи.

ascent history

В дисплея за показване на историята на изкачванията имате четири изгледа, през които можете да превъртате, като натискате View. Този изглед ви показва изкачването в надморска височина през последните седем дни, като днешният ден се пада най-вдясно.

ascent history 1week

Следващият изглед ви показва изкачването в надморска височина за 30 дни, като започва от датата, посочена отгоре на дисплея. Можете да нулирате началната дата към днешната, като натиснете Back Lap.

ascent history 2month

След 30-дневния изглед получавате обобщение за текущата календарна година, като всяка колона в графиката представлява един месец.

ascent history 3year

Последният изглед показва общото ви изкачване в надморска височина за всички времена (откакто използвате часовника). Средният ред показва общото ви време на изкачване, а долният ред показва общо изкачената надморска височина.

ascent history 4alltime