FusedAlti
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Vertical Потребителско ръководство - 1.1

Table of Content

FusedAlti

FusedAltiTM предоставя отчитане на надморска височина, което е комбинация от GPS и барометрична надморска височина. То намалява до минимум ефекта на временни отклонения и грешки в окончателното отчитане на надморска височина.

бележка:

По подразбиране надморската височина се измерва с FusedAlti по време на тренировки, които използват GPS, и по време на навигация. Когато GPS-ът е изключен, надморската височина се измерва с барометричния сензор.

Когато устройството е в режим time (време), можете да търсите нова референция за барометрична надморска височина с FusedAlti. Това активира GPS-а за максимум 15 минути.

За да потърсите нова референция за надморска височина с FusedAlti:

  1. Задръжте бутон Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
  2. Превъртете до ALTITUDE (НАДМОРСКА ВИСОЧИНА) с Light Lock и влезте с Next.
  3. Превъртете до Auto adjust (Автоматично регулиране) с Light Lock и натиснете Next, за да активирате. GPS-ът се включва и устройството започва да изчислява надморската височина въз основа на FusedAlti.
бележка:

При добри условия активирането на FusedAlti отнема 4 – 12 минути. През това време Product name показва барометричната надморска височина, а при нейното отчитане се показва ~, което посочва, че надморската височина може да не е точна.