Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Vertical Потребителско ръководство - 1.2

FusedAlti

FusedAltiTM предоставя отчитане на надморска височина, което е комбинация от GPS и барометрична надморска височина. То намалява до минимум ефекта на временни отклонения и грешки в окончателното отчитане на надморска височина.

бележка:

По подразбиране надморската височина се измерва с FusedAlti по време на тренировки, които използват GPS, и по време на навигация. Когато GPS-ът е изключен, надморската височина се измерва с барометричния сензор.

Когато устройството е в режим time (време), можете да търсите нова референция за барометрична надморска височина с FusedAlti. Това активира GPS-а за максимум 15 минути.

За да потърсите нова референция за надморска височина с FusedAlti:

  1. Задръжте бутон Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
  2. Превъртете до ALTITUDE (НАДМОРСКА ВИСОЧИНА) с Light Lock и влезте с Next.
  3. Превъртете до Auto adjust (Автоматично регулиране) с Light Lock и натиснете Next, за да активирате. GPS-ът се включва и устройството започва да изчислява надморската височина въз основа на FusedAlti.
бележка:

При добри условия активирането на FusedAlti отнема 4 – 12 минути. През това време Suunto Ambit3 Vertical показва барометричната надморска височина, а при нейното отчитане се показва ~, което посочва, че надморската височина може да не е точна.

Table of Content