Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Vertical Потребителско ръководство - 1.1

Table of Content
Table of Content

Маршрути

Можете да създадете маршрут в Movescount или да импортирате маршрут, създаден с друг часовник, от вашия компютър към Movescount. Можете също така да запишете маршрут със своя Product Name и да го качите в Movescount (виж Записване на пътища).

За да добавите маршрут:

 1. Отидете на www.movescount.com и влезте.
 2. От Plan & Create (Планиране и Създаване), отидете на Routes (Маршрути) за търсене и добавяне на съществуващи маршрути или отидете на Route Planner (Съставител на маршрут), за да създадете ваш собствен маршрут.
 3. Синхронизирайте своя Product Name с Movescount, като използвате Suunto Movescount приложението (ръчно стартиране на синхронизация, виж Синхронизиране с мобилно приложение) или като използвате Moveslink и предоставения USB кабел.

Маршрутите се изтриват чрез Movescount.

За да изтриете маршрут:

 1. Отидете на www.movescount.com и влезте.
 2. От Plan & Create (Планиране и Създаване) отидете на Route Planner (Съставител на маршрут).
 3. От MY ROUTES натиснете маршрута, който искате да изтриете и натиснете DELETE (ИЗТРИВАНЕ).
 4. Синхронизирайте своя Product Name с Movescount, като използвате Suunto Movescount приложението (ръчно стартиране на синхронизация, виж Синхронизиране с мобилно приложение) или като използвате Moveslink и предоставения USB кабел.

Навигиране по маршрут

Можете да навигирате по маршрут, който сте прехвърлили на своя Product Name от Suunto Movescount, или по трасе, запазено в бележника ви с логове.

Ако използвате компаса за пръв път, се налага да го калибрирате (вижте Калибриране на компаса). След като активирате компаса, часовникът започва да търси GPS сигнал. След като часовникът открие GPS сигнал, можете да започнете да навигирате по даден маршрут.

За да навигирате по маршрут:

 1. Натиснете Start, за да влезете в старт менюто.
 2. Превъртете до NAVIGATION (НАВИГАЦИЯ) с Start Stop и натиснете Next.
 3. Натиснете Next, за да влезете в Routes (Маршрути).
 4. Превъртете до маршрута, по който желаете да навигирате, с Start Stop или Light Lock и натиснете Next.
 5. Натиснете NEXT, за да изберете Navigate (Навигиране). Всички навигации се записват. Ако часовникът ви има повече от един спортен режим, ще трябва да изберете някой от тях.
 6. Изберете Forwards (Напред) или Backwards (Назад), за да изберете посоката, в която желаете да навигирате (от първия или последния маркер).

route select direction

 1. Прекратяване на навигирането. Часовникът ви уведомява, когато сте близо до началото на маршрута.

route begin

 1. Часовникът ви уведомява, когато стигнете дестинацията.
подшушвам:

Можете да започнете навигацията и докато записвате дейност (вижте Навигиране по време на тренировка).

По време на навигацията

Докато навигирате, натиснете бутон View, за да превключвате между следните изгледи:

 1. Изглед с целия път, показващ пълния маршрут
 2. Приближен изглед на маршрута; по подразбиране мащабът за приближение е 100 м (0,06 mi) но може да е по-голям, ако сте далеч от маршрута. Можете да промените ориентацията на картата в настройките на часовника от GENERAL (ОБЩИ) » Map (Карта). Опциите са:
 3. Heading up (С посока нагоре): Показва трасето, като посоката ви на движение е нагоре.
 4. North up (Север нагоре): Показва трасето, като северът е нагоре.
 5. Изглед с профил на изкачване

Изглед на целия път

Изгледът на целия път показва следната информация:

 • (1) стрелка, която означава вашето местоположение и сочи по посоката, в която се движите.
 • (2) следващият маркер по маршрута
 • (3) първият и последният маркер по маршрута
 • (4) най-близката точка на интерес (POI) се вижда като икона.
 • (5) мащаб на показване на изгледа на целия път

fulltrack view

бележка:

В изгледа на цялото трасе север винаги е нагоре.

Изглед на височинен профил

Изгледът на височинния профил показва следната информация:

 1. Общо изкачване
 2. Профил в реално време с вертикална прекъсната линия, показваща текущото местонахождение.
 3. Оставащо изкачване

ascent profile Ambit3

Table of Content